Łucznictwo

Wymagane przedmiotyBroń strzelecka – Łuki i kusze są najpowszechniejszą bronią strzelecką.

Sprzedawane przez: Łukmistrza

Wytwarzane: Przy użyciu umiejętności Wyrabianie Łuków.Strzały i bełty – Strzały i bełty powinny zawsze znajdować się w plecaku łucznika.

Sprzedawane przez: Łukmistrza, Dostawcę

Wytwarzane: Przy użyciu umiejętności Wyrabianie Łuków.

Używanie umiejętności

Używanie łucznictwa jest automatyczne za każdym razem, gdy postać jest wyposażona w broń korzystającą z tej umiejętności.

Dostępna broń strzelecka

Nazwa
(Nazwa angielska)
WyglądBazowe obrażeniaPrędkość broniWymagana siłaAtaki specjalne*
Łuk
(Bow)
16 – 182530
Łuk kompozytowy
(Composite Bow)
15 – 172645
Starożytny łuk
(Yumi)
16 – 202135
Kusza
(Crossbow)
18 – 222335
Ciężka kusza
(Heavy Crossbow)
20 – 242180
Powtarzalna kusza
(Repeating Crossbow)
8 – 124130

* Ataki specjalne – pierwszy dostępny od 70 Łucznictwa, drugi dostępny od 90 Łucznictwa


Na ilość zadanych obrażeń wpływa Siła oraz poziom umiejętności Anatomia i Taktyka. Za prędkość władania bronią odpowiada Zręczność

Nauka
Nauczyciele:

Łukmistrz