Blog Archives

Szybkie poprawki…

  • Przyjęto nowego członka ekipy na stanowisko skryptera,
  • NPC graczy od teraz będą mieli pojemniejsze plecaki ze 125 do 250 miejsc. Wszyscy nowi zmianę otrzymają automatycznie, natomiast już istniejących ekipa musi zmienić ręcznie. W razie pominięcia któregoś z nich proszę zgłosić się do nas,
  • Dostosowano cenę czystych zwojów,
  • Zmieniono cenę czystych map,
  • Dodano teleporty do Kryształowej Jaskini,

Read More