Dezorientacja

Muzyka może uspokoić wściekłą bestię, a zagranie kilku trafnych nut może osłabić nawet najsilniejsze stworzenie.

Wymagane przedmioty
Instrumenty muzyczne – W rękach utalentowanego barda mogą stać się straszliwą bronią.

Sprzedawane przez: Majsterkowicza, Cieślę, Barda
Wytwarzane: Przy użyciu umiejętności Stolarstwo*.
*Aby stolarz mógł zrobić instrumenty muzyczne musi posiadać umiejętność Kunszt Muzyczny na poziomie 45.0 lub więcej.

Używanie umiejętności
Aby zdezorientować stworzenie należy wybrać Dezorientacje (poprzez niebieski kryształ w zakładce Skills) a następnie wskazać istotę którą chcemy zdezorientować.
Jeśli czynność się powiedzie, cel straci jakiś procent swoich umiejętności i statystyk. Wielkość straty zależy od poziomu Dezorientacji. Dla przykładu, na poziomie 50% jest to 10% straty, a na poziomie 100% – 20%. Gdy efekt minie, umiejętności i statystyki wracają do stanu sprzed użycia umiejętności. Ponadto czyni stworzenia łatwiejszymi do sprowokowania (przy użyciu umiejętności Prowokacja).

Dezorientacja nie ma żadnego wpływu na graczy i NPC

Jeśli ostatnio używany był jakiś instrument muzyczny i pozostaje on wciąż w plecaku, zostanie on użyty automatycznie przy kolejnej próbie Dezorientacji. Jeśli chcemy zmienić instrument, należy kliknąć dwukrotnie na tym, którego chcemy użyć.
Zasięg umiejętności z każdym 15% wzrostem Dezorientacji rośnie o 1 pole i maksymalnie wynosi 8 pól. Bard musi znajdować się w zasięgu celu, aby użyć umiejętności. Musi również pozostać w tym zasięgu żywy, aż do zakończenia działania efektu. Ukrycie się barda nie przerywa efektu działania umiejętności.

Nauka
Nauczyciele: Bard