Kartografia

Znalezienie drogi czy to do domu czy do skarbu zawsze było przydatną umiejętnością. Rysowanie map jest tylko niewielkim dodatkiem do umiejętności ich odczytywania, w celu poszukiwania skarbu.

Wymagane przedmioty


Pióro kartografa – Niezbędne narzędzie służące do kreślenia map.
Sprzedawane przez: Kartografa
Wytwarzane: Przy użyciu umiejętności Majsterkowanie.

Czyste zwoje – Są doskonałym materiałem do rysowania map. Każdy kartograf rywalizuje ze skrybą w celu zdobycia tego materiału.
Sprzedawane przez: Kartografa, Maga, Skrybę
Wytwarzane: nie

Mapa – Czysta mapa przeznaczona do zapełnienia przez utalentowanego kartografa.
Sprzedawane przez: Kartografa
Wytwarzane: nie

Sekstans – Przedmiot do określania dokładnych współrzędnych miejsca, w którym się znajdujemy. Pomaga znaleźć drogę do skarbu.
Sprzedawane przez: Majstra
Wytwarzane: Przy użyciu umiejętności Majsterkowanie.


Tworzenie map


Aby stworzyć mapę należy kliknąć dwukrotnie na pióro kartografa, a następnie wybrać z pojawiającego się menu rodzaj mapy jaką chcemy narysować. Należy pamiętać aby uprzednio zaopatrzyć się w czyste zwoje lub mapy, które podobnie jak pióro kartografa muszą znajdować się w plecaku.

W zależności od naszej biegłości w tej sztuce możemy narysować następujące mapy:

Rodzaj mapy       Wymagany poziom umiejętności
Mapa regionu0
Mapa miasta25
Mapa mórz35
Mapa świata50

Jeżeli powiedzie się nam rysowanie w naszym plecaku pojawi się mapa.


Korzystanie z map


Wszedłszy w posiadanie mapy prowadzącej do skarbu musimy ją najpierw odczytać aby móc zorientować się, gdzie zakopany jest obiekt naszego pożądania. W celu odczytania mapy należy kliknąć na nią dwukrotnie.
Wyróżniamy sześć poziomów map, do odczytania mapy z danego poziomu wymagany jest odpowiedni poziom kartografii.
Zestawienie map i wymaganego poziomu umiejętności obrazuje poniższa tabela:

Poziom
mapy*
Nazwa mapyWymagany
poziom
umiejętności
1Plainly Drawn (prostacka)27
2Expertly Drawn (fachowa)71
3Adeptly Drawn (mistrzowska)81
4Cleverly Drawn (pomyslowa)91
5Deviously Drawn (pokretna)100
6Ingeniously Drawn (genialna)100
*Im wyższy poziom mapy tym większy skarb jest do wykopania

Skrzynie ze skarbem są najczęściej zamknięte i próżno szukać w ich pobliżu klucza. Można jednak skorzystać z umiejętności otwierania zamków, której wymagany pułap wzrasta wraz z poziomem mapy i skarbu.

Kartografia jest bardzo poręczną umiejętnością dla posiadaczy łodzi. Zaznaczywszy swój kurs na mapie mórz, oddajemy łódź we władanie sternikowi. Pokieruje on łodzią według zaznaczonego kursu.
Aby zaznaczyć kurs na mapie, należy: kliknąć na nią dwukrotnie, następnie kliknąć na napis „plot course” po czym kliknąć raz w miejsce do którego chcemy płynąć. Takich miejsc można zaznaczyć bardzo dużo, będą one numerowane kolejno. W takcie zaznaczania pojawiają się dwa inne napisy: „stop plotting” – klikając na niego zakończymy zaznaczanie kursu oraz „clear course” – usuwa to co do tej pory zaznaczyliśmy.
Aby sternik pokierował łodzią według naszego kursy, musimy przeciągnąć mapę z zaznaczonym kursem na sternika, a następnie wydać mu odpowiednie komendy. Spis użytecznych komend można znaleźć tutaj.


Nauka


Nauczyciele:
Rybak