Komendy

Komendy w grze

[emocje
otwiera menu, przy pomocy którego wywoływać można różne dzwięki i zachowania postaci

[gracze
pokazuje ilość zalogowanych aktualnie graczy na serwerze

[haslo
pozwala na zmianę hasła na konto

[status –
wyświetla informację o poziomie Karmy i Sławy postaci, oraz ilości zgłoszonych morderstw

[wina –
informuje o powodzie znalezienia sie w więzieniu

[bondtime – Sprawdza czas przywiązywanie się zwierząt

[honor do honorowania potworow (ale nie siebie)

[TimeGet – podaje aktualna datę i godzinę w systemie dat Nelderim

[TimeConvert –
konwertuje daty Nelderim <-> rzeczywiste

[TimeMonths –
podaje listę miesięcy Nelderim wraz z ich numerem do TimeConvert

[powerhour start – rozpoczyna powerhours (mnożnik przyrostów x2) i trwa to 60 min. Można używać raz na 24h. Reset następuje o północy czasu realnego.

[powerhour – sprawdza ile zostało nam czasu

[kox – pokazuje współczynniki przyrostu umiejętności

[rscombine – komenda powzwala łączyć zwoje nagród

[jezyk – komenda “jezyk” pozwala na zmiane jezyka, w ktorym mowimy. Obecnie mamy do wyboru Elficki, Krasnoludzki oraz Jarlingow, Drowow a także Powszechny

[kp – otwieramy kartę postaci, gdzie sprawdzamy punkty fabularne, możemy napisać historię postaci oraz jej cele

informacje o zleceniu – wypowiadana przy NPC, który daje zlecenia, da nam zlecenie 🙂

I renounce my young player status – pozbywamy się statusu młodego (Young)

ukryjcie sie/ukryj sie – ukrywa Widmaka

pokazcie sie/pokaz sie – odkrywa Widmaka


[mystats – (wersja BETA) sprawdza statystyki sprzętu

Komenda [grab
Służy do automatycznego grabienia przedmiotów. Można ją stosować wraz z podkomendami:

gold –
złoto
bone –
kości
reg –
składniki
necro –
składniki nekromanckie
gem –
kamienie szlachetne
arrow –
strzały i bełty
weapon –
broń
armor –
opancerzenie
jewel –
biżuteria
scroll –
zwoje
cc –
ustawia bezpieczny tryb grabienia – zabezpiecza przed łamaniem prawa
unsafe –
wyłącza zabezpieczenia przerywające grabienie przy każdej przeszkodzie

Podkomendy można łączyć w jeden ciąg, czyli np. [grab gold scroll armor cc


Komendy w domu
“chce to zablokowac”
blokuje przedmiot na terenie domu

“chce to odblokowac”
odblokowuje przedmiot na terenie domu

“chce to zabezpieczyc”
zabezpiecza przedmiot na terenie domu (zabezpieczenie blokuje przedmiot wewnatrz domu, oraz blokuje dostęp do niego dla nie-współwłaścicieli)

“chce to odbezpieczyc”
odbezpiecza zabezpieczony przedmiot na terenie domu

“chce postawic bezpieczny pojemnik”
stawiania bezpieczny pojemnik na terenie domu

“chce postawic kosz”
stawia kosz na smieci na terenie domu

“wyrzucam cie”
usuwa wskazaną postać z domu

[wynajem – komenda wyświetlająca informacje o wynajmowanym domie


Plotki

Każdy dostawca w świecie Nelderim może znać najnowsze plotki. Czasem sam zagai gracza, lecz najlepszym sposobem poznania wszystkich jest zapytanie go o nie zdaniem zawierającym słowo “plotk”. Jak dostawca je uslyszy, wymieni wszystkie plotki, które zna. Po tym trzeba już samemu ciągnąć go za język używając słów kluczowych które on sygnalizuje, np.:

Hej, słyszałeś o masakrze na dworze króla Geriadoru?

Słowem kluczowym na pewno będzie “masakr” i na zdanie:

Nie słyszałem o masakrze, ale chętnie posłucham

NPC poda pełną treść plotki.


Komendy do stajennego


“oddaj”
otwiera menu zarządzania oddanymi na przechowanie zwierzętami

“oddaj + wszyst”
wypuszcza wszystkie zwierzęta od tresera

“opiek”
umożliwia oddanie stajennemu na przechowanie zwierzęcia


Komendy do sprzedawców miejskich (NPC)

“kupi”
umożliwia kupowanie towarów od sprzedawców

“sprzeda”
umożliwia sprzedawanie towarów sprzedawcom


Komendy do sprzedawców gracza


“[imie] + kupi”
umożliwia kupowanie towarów od sprzedawców

“[imie] + pokaz”
pokazuje sprzedawane dobra

“[imie] + oddaj”
zwraca właścicielowi zarobione przez sprzedawcę złoto

“[imie] + status”
wyświetla informacje o sprzedawcy

“[imie] + obroc”
obraca sprzedawcę w kierunku mówiącego

“[imie] + zwalniam cie”
zwalnia sprzedawcę


Komendy do podopiecznych (zwierząt i przywołańców)


“atakuj” / “zabij”
zwierzęta atakują wskazany cel

“broncie” “chroncie”
zwierzęta ochraniają wskazany cel

“broncie mnie” / “chroncie mnie”
zwierzęta zaczynają ochraniać właściciela

“chodzcie” / “chodzmy”
zwierzęta podążają za właścicielem

“idzcie za”
zwierzęta podążają za wskazanym celem

“jestescie wolne”
zwierzęta zostają wypuszczone na wolność

“stojcie” / “stac”
zwierzęta zatrzymują się, pozostając w miejscu

“zatrzymajcie sie”
zwierzęta zatrzymują się, nie pozostając w miejscu, a jedynie przerywając ostatnio wykonywaną czynność

“za mna”
zwierzęta podążają za właścicielem

“[imie] + atakuj” / “[imie] + zabij”
określone zwierzę atakuje wskazany cel

“[imie] + bron” / “[imie] + chron”
określone zwierzę zaczyna ochraniać cel

“[imie] + bron mnie” / “[imie] + chron mnie”
określone zwierzę zaczyna ochraniać właściciela

“[imie] + chodz”
określone zwierzę podchodzi do właściciela

“[imie] + idz za”
określone zwierzę idzie za wskazanym celem

“[imie] + stoj”
określone zwierzę zatrzymuje się, pozostając w miejscu

“[imie] + zatrzymaj sie”
– o
kreślone zwierzę zatrzymuje się, nie pozostając w miejscu, a jedynie przerywając ostatnio wykonywaną czynność

“[imie] + przekaz”
umożliwia przekazanie władzy nad określonym zwierzęciem

“[imie] + upusc”
określone zwierzę upuszcza niesione przedmioty

“[imie] + uwalniam cie”
określone zwierzę zostaje wypuszczone na wolność


Komendy dla bankiera


“bank” + “skrzyn”
otwiera skrzynię bankową

“czek” + wartość (od 5000 do 1 000 000
) –
wypisuje czek na dana kwotę

“saldo”
informuje o ilości złota zdeponowanego w banku


Komendy dla NPCów eskortowalnych


W karczmach można natknąć się na podróżników, którzy chętnie zapłacą za wsparcie okazane im w podróży. Polecenia dla nich to:

“cel” + “podroz”
NPC poda miejsce, do którego chce się udać

“odprowadz” + “cie”
tymi słowami akceptuje się zlecenie; od tej pory, aż do dotarcia do celu NPC podąża za graczem

Komendy dla Skrytobójcy, Łowcy Głów i Mieszczanina

Łowca Głów i Skrytobójca raz dziennie mogą zaoferować graczowi kontrakt na zabicie mieszczanina. Aby go uzyskać, należy ich zapytać umieszczając w zdaniu wyraz “zleceni” (np. Czy masz dla mnie jakieś zlecenie?).
Jeśli zlecenie dał Łowca Głów (złoty kontrakt), to cel na słowa “poddaj” (np, “Poddaj się psi synu!”), zaatakuje właściciela listu (nie będzie Crime za próbę zabicia).


Komendy dla przestępców


Paser

Paser skupuje od przestepców zbędny ekwipunek. Ponadto ma kontakty u przekupnych bankierów, więc może załatwić kilka spraw na kontach bankowych przestępcy:

“czek” + wartość (od 5000 do 1 000 000) – w
ypisuje czek na dana kwotę (pobiera prowizję 20%)

“pobrac” + wartość (od 1 do 5000 ) – d
aje daną kwotę w złocie (pobiera prowizję 10%)

“saldo”
informuje o ilości złota zdeponowanego w banku (pobiera prowizję 100 sztuk złota)

Szmugler

Szmugler zajmuje się przemycaniem dóbr do kryjówek przestępców. Poza tym może szybko udostepnić drobne kwoty w złocie:

“pobrac” + wartość (od 1000 do 5000 )
daje daną kwotę w złocie (pobiera prowizję 20%)

Barman

Sprzedaje alkohole i kilka innych drobiazgów. Jego specjalnością jest jednak zapewnianie nowych tożsamości przestępcom. Za odpowiednio wysoką kwotę, po usłyszeniu słów:

“nowa” + “tozsamosc”
lub
“zmieni” + “tozsamosc”
zapewnia przestępcy bezkarność, póki ten przestrzega prawa.

Zwraca tożsamość na słowa:
“ujawnic” + “tozsamosc”

Straż


Zwraca tożsamość ukrytym przestępcom na słowa:
“ujawnic” + “tozsamosc”

Parobek

Parobek jest odpowiednikiem AnimalTrainera (Stajennego) i obsługuje się go identycznymi poleceniami.
Komendy dla Zarządcy Areny (Arena PvP)

“zasady”
Wyświetli gump z zasadami areny

“list” + “mistrzow”
wyświetli gump z listą 20 najlepszych zawodników turniejowych

“histori” + “turniej”
wyświetli opis 20 ostatnio rozegranych turniejów

“turniej” + “ufund”
uruchamia prompt fundowania nowego turnieju

“turniej” + “informacj”
– w
yświetli gump z informacjami o najnowszym lub ostatnim turnieju

“turniej” + “zglos”
zgłosi gracza do najnowszego turnieju

“turniej” + “wycof”
wycofa zawodnika z turnieju

“turniej” + “potwierdz”
potwierdza uczestnictwo gracza w turnieju

“pojedynek” + “dlugi”
wynajmuje arenę na długi pojedynek

“pojedynek” + “krotki”
wynajmuje arenę na krótki pojedynek

“trening” + “dlugi”
wynajmuje arenę na długi trening

“trening” + “krotki”
wynajmuje arenę na krótki trening

Komendy na łodzi

“nazwac”
nazwanie łodzi

“usunac nazwe”
usunięcie nazwy łodzi

“nazwa”
podaje nazwę łodzi

“podnies kotwice”
podnosi kotwice łodzi

“opusc kotwice”
opuszcza kotwice łodzi

“obroc w prawo” / “obroc w lewo”
obraca łódź o 90 stopni

“zawroc”
obraca łódź o 180 stopni

“stop” –
zatrzymuje łódź

“jeden” + kierunek
porusza łódź o jedno pole w wybranym kierunku

“powoli” + kierunek
porusza powoli łódź w wybranym kierunku

kierunek
porusza łódź w wybranym kierunku


kierunki: naprzod w lewo, naprzod w prawo, wstecz w lewo, wstecz w prawo, prawo, lewo, naprzod, wstecz

Po pokazaniu sternikowi mapy z wytyczonym kursem:

“start”
rozpoczyna płynięcie wytyczonym kursem

“plyn” + numer waypointa
rozpoczyna płynięcie kursem od wybranego waypointu

“kontynuowac”
kontynuje płynięcie wytyczonym kursem

“raz” + numer waypointa
płynie do wybranego waypointu

“nawigacja”
podaje aktualny waypoint

Niektóre komendy celowo zostały sformuowane tak, aby nie zmuszać graczy do jednej i jedynej słusznej opcji. Tak więc, w przypadku sprzedawcy miejskiego zadziała zarówno “Witam, co mogę u ciebie kupić?” jak i “Kupiłbym tu coś, prostaku, ale tylko krzywo na mnie spójrz…”. Analogicznie, przy bankierze posługiwać się można “Bądź pozdrowiony, włascicielu tego banku; daj mi jeno skrzynię moją, złotem zdobioną” jak i “Masz minutę, i albo dasz moją skrzynie, albo spalę ten bank!” (oczywiście w drugim przypadku zwracanie się w ten sposób w strzeżonym przez strażnikow banku może spowodować ich gwałtowną reakcję ). Zrobiliśmy tak, ponieważ trudno od postaci – przykładowo parającej się głownie zabijaniem – wymagać zwracania się do sprzedawców dworskim językiem. Mamy jednak nadzieję, że gracze nie będą wykorzystywać tego w sposób, który innym mogłby popsuć zabawę z gry na Nelderim.

Liczymy na Wasza wyobraźnię i pomysłowość.