Łączenie zwojów mocy

Ten system pozwala graczom łączyć zwoje mocy niższego poziomu w zwoje o wyższej wartości. W tym systemie dodano nowe przedmioty rzemieślnicze do gotowania, a dokładniej do Inskrypcji. Te przedmioty rzemieślnicze nadają cel przeważnie odrzucanym zasobom z Drwalstwa, Fragment Kory. Zwoje te są przeklęte.

W zależności od rodzaju zwojów, liczba wymagana do ulepszenia go do zwoju wyższego poziomu będzie się różnić.

  • zwojów 105 potrzebnych do stworzenia 110 = 8
  • zwojów 110 potrzebnych do stworzenia 115 = 6
  • zwojów 115 potrzebnych do stworzenia 120 = 4

Po dwukrotnym kliknięciu pusty zwój poprosi gracza o wskazanie zwoju, który chce złączyć. Gdy zwój zostanie namierzony, zostanie on zniszczony, a zwój łączący jest teraz ustawiony na ten typ zwoju. Do łącznika dodawana jest właściwość elementu, która wyświetla typ i liczbę łączonych zwojów.

Po powiązaniu zwoju, każdy inny zwój, na który celowany jest zwój, musi pasować do typu oryginalnego. Na przykład nie można łączyć oswajania 105 z oswajaniem 110.Kiedy gracz połączy wymaganą liczbę zwojów, zwój łączący jest przekształcany w wyższą wersję zwojów mocy, które łączył.

Do wytworzenia Zwojów Łączących wymagany jest składnik – miazga z drzewnej – wytwarzana za pomocą umiejętności Gotowanie. Wymagane do tego jest posiadanie Fragemntu Kory i Wody. Następnie osoba z umiejętnością Inskrypcja jest w stanie zamienić to w Zwój Łączący.