Łucznictwo

Wymagane przedmiotyBroń strzelecka – Łuki i kusze są najpowszechniejszą bronią strzelecką.

Sprzedawane przez: Łukmistrza

Wytwarzane: Przy użyciu umiejętności Wyrabianie Łuków.Strzały i bełty – Strzały i bełty powinny zawsze znajdować się w plecaku łucznika.

Sprzedawane przez: Łukmistrza, Dostawcę

Wytwarzane: Przy użyciu umiejętności Wyrabianie Łuków.

Używanie umiejętności

Używanie łucznictwa jest automatyczne za każdym razem, gdy postać jest wyposażona w broń korzystającą z tej umiejętności.

Dostępna broń strzelecka

Nazwa
(Nazwa angielska)
WyglądBazowe obrażeniaPrędkość broniWymagana siłaAtaki specjalne*
Łuk
(Bow)
16 – 182530Paralysing Blow / Mortal Strike
Łuk kompozytowy
(Composite Bow)
15 – 172645Armour Ignore / Moving Shot
Starożytny łuk
(Yumi)
16 – 202135Armour Pierce / Double Shot
Kusza
(Crossbow)
18 – 222335Concussion Blow / Mortal Strike
Ciężka kusza
(Heavy Crossbow)
20 – 242180Moving Shot / Dismount
Powtarzalna kusza
(Repeating Crossbow)
8 – 124130Double Strike / Moving Shot
Krótki Łuk w Stylu Wschodnim9 – 133845Lightning Arrow / Psychic Attack
Długi Łuk w stylu Wschodnim12 – 162745Force Arrow / Serpent Arrow

* Ataki specjalne – pierwszy dostępny od 70 Łucznictwa, drugi dostępny od 90 Łucznictwa oraz Taktyki


Na ilość zadanych obrażeń wpływa Siła oraz poziom umiejętności Anatomia i Taktyka. Za prędkość władania bronią odpowiada Zręczność

Dowiedz się o Sztuczkach Strażnika Lasu!!

Nauka
Nauczyciele:

Łukmistrz