Medytacja

Medytacja

Nauka

Mana, potężna substancja używana przy rzucaniu zaklęć, jak również przy praktykowaniu inskrypcji, cenniejsza niż złoto dla tych, którzy używają jej mocy na co dzień. Medytacja pozwala przyspieszyć zdolność regeneracji many.

Używanie Umiejętności

Medytacji można używać na dwa sposoby:

1. Bierny – gdy ilość many jest mniejsza od maksymalnej. Im wyższy jest poziom umiejętności, tym szybciej jest odzyskiwana mana. Uśredniając można powiedzieć, że za każde 10 punktów umiejętności prędkość przyrostu many zwiększa się o 0,75 punktów na 10 sekund (mając 99.9 medytacji uzyskujemy dodatkowo prawie 7,5 punktów many w ciągu 10 sekund).

2. Czynny – poziom regeneracji jest jeszcze szybszy. Aby czynnie użyć Medytacji należy znaleźć ją na liście Skills i kliknąć na niebieski kryształek mieszczący się obok nazwy umiejętności. Jeśli próba się powiedzie zabrzmi dźwięk i pojawi się komunikat: „Rozpoczynasz medytację”. Gdy próba zakończy się niepowodzeniem wyświetlony zostanie komunikat: „Nie możesz się skupić”.

Komunikat Przyczyna
„Rozpoczynasz medytację” Test umiejętności zakończył się sukcesem
„Zakończyłeś medytację” Posiadamy maksymalną ilość many
„Nie możesz się skupić” Test umiejętności nie wyszedł, lub inne akcje przeszkadzają w medytacji
„Przerwałeś medytację” W trakcie medytacji została wykonana jakaś czynność, np.: mówienie, krok, otworzenie skrzyni bankowej9

Medytacja blokowana jest (szybkość odzyskiwania many gwałtownie spada) poprzez noszenie elementów pewnych zbroi (zbroje metalowe, skórzane utwardzane, starożytne, kościane), wyjątek tutaj stanowią elementy zbroi z dopiskiem Zbroja Maga (Mage Armor) – mając taką zbroję na sobie, możemy medytować zawsze, bez względu na to z jakiego materiału jest ona wykonana. Jeżeli w trakcie rozpoczynania Medytacji posiadamy w ręce jakieś przedmioty blokujące ją, zostaną one usunięte do plecaka.

Nauka

Nauczyciele:
Mag, Mistrz Gildii Magów, Nekromanta, Skryba