Pszczelarstwo

Pszczelarstwo to rzemiosło zajmujące sie hodowla pszczół, wywodzące sie od bartnictwa.
By rozpocząć swa drogę w pszczelarstwie wszystko czego potrzeba to zlecenie na ul, teren z żywymi kwiatami i woda.

Ważne uwagi:

 • Kwiaty jak i ule trzeba pielęgnować podczas całego okresu bartniczego.
 • Restart serwera powoduje zamianę wszystkich miodów na gryczany. Wszystko wraca do normy w momencie dobowej regeneracji ula.
 • Rozrost ula i jego parametry sprawdzane są raz dziennie podczas któregoś z zapisów gry.

Przedmioty:

 • Zlecenie na ul –> Pozwala umieścić ul we własnym domu. Można zakupić u NPC Farmera.
 • Narzędzie bartnicze -> Umożliwia wydobycie miodu i wosku z ula. Może je wytworzyć Majster lub można zakupić je u NPC Farmera.
 • Pusta butelka -> Jedna butelka mieści 3 porcje miodu.
 • Mały garnek na wosk – > Pozwala czyścić nieprzetworzony wosk pszczeli. Może je wytworzyć Majster lub można zakupić je u NPC Farmera.
 • Duży Garnek na wosk pszczeli -> Pozwala składować czysty wosk pszczeli. Może je wytworzyć Majster lub można zakupić je u NPC Farmera.
 • Pastura -> Zabrudzenia znajdujące się w nieprzetworzonym wosku pszczelim. Można otrzymać podczas czyszczenia wosku.
 • Woda -> Beczka z wodą.

Po użyciu zlecenia na ul we własnym domu, pełny opis systemu bartniczego dostępny jest po podwójnym kliknięciu na ulu.

Zarządzenie ulem

Zarządzanie i dbanie o ul jest możliwe za pomocą pszczelarskiego gumpa. Prawie każdy aspekt ula jest możliwy do monitorowania przez niego. Po lewej stronie można zobaczyć statusy:

Produkcja – ten przycisk otwiera gump produkcji gdzie pszczelarz może zebrać zasoby z ula.
Infekcja – czerwony lub żółty myślnik oznacza, ze ul jest zainfekowany przez pasożyty lub inne owady. Użyj trucizny, by je zabić.
Choroba – czerwony lub żółty myślnik oznacza, ze ul jest chory. Użycie mikstury odtrucia pomoże pszczołom zwalczyć chorobę.
Woda – informuje o ilości wody w otoczeniu ula. Bądź ostrożny, woda przenosi bakterie, zbyt dużo wody może uczynić ul podatnym na choroby.
Kwiaty – informuje o ilości kwiatów w otoczeniu ula. Zbyt dużo kwiatów może uczynić ul podatnym na infekcje. Rodzaj kwiatów wpływa na rodzaj miodu, który pszczoły wytworzą oraz może nieznacznie zwiększyć jego produkcje. Rodzaj kwiatów nie wpływa na ilość wytwarzanego wosku.

Prawy górny róg głównego gumpa, pokazuje rezultat ostatniego sprawdzenia stanu zdrowia. Lewy górny róg otwiera nam panel produkcji miodu.

Populacja kolonii i produkcja miodu

Istnieją 3 stopnie rozwoju kolonii:
Kolonizacja – ul wysyła zwiadowców, by przeczesały okolice w poszukiwaniu wody i kwiatów.
Rozmnażanie – rozpoczyna sie składanie jaj, ul przygotowuje sie do produkcji.
Produkcja – dojrzały ul rozpoczyna produkcje miodu i wosku.

Wielkość populacji pszczół mówi o przybliżonej ilości pszczół w ulu. Większa ilość pszczół niesie ze sobą pewne konsekwencje. Ule z większą populacą potrzebują dokładniejszego utrzymania. Więcej wody i kwiatów jest potrzebna do utrzymania większego ula (jednakże również zasięg ula zwiększa wraz ze wzrostem populacji).
Jeśli kondycja ula obniży sie drastycznie, kolonia zacznie malec, zostawiając po sobie pusty ul.

Woda i kwiaty od poziomu optymalnego w górę utrzymują ul w dobrej kondycji. Poniżej tej wartości ul nie powiększy populacji, choruje lub zaczyna umierać.

Poniżej przedstawiono losowe, prawidłowo rozwijające się ule do 8 dnia.
W dniu czwartym pojawia się nad ulem rój, a od piątego dnia kolonia wytwarza już miód.
Od dnia piątego, jeśli ul posiada wystarczającą ilość wody i kwiatów kolonia się powiększa o 10k.

Ul może pomieścić do 100 tysięcy pszczół. Zdrowy ul może żyć w nieskończoność, jednakże starszy ul jest bardziej podatny na choroby i infekcje.

Zasięg ula


Ul na początku swojej populacji sięga wody i kwiatów o 2 pola, również po skosie. Podlany dużą miksturą zręczności (raz na 24h) zwiększa zasięg o kolejne 2 pola.
Ul o dużej kolonii 60k / 100k zwiększa swój zasięg do około 5 / 8 pól. Należy pamiętać, by ule mające dawać miód innego gatunku nie miały dostępu do kwiatów sąsiada po zwiększeniu swojej populacji.

Wpływ kwiatów na rodzaj miodu

Ustawiając odpowiednie kwiaty przy ulu możemy pozyskać różne gatunki miodu.

WyglądNazwaParametr XParametr Y
CampionFlowers01
Poppies30
Snowdrops20
Bulrushes03
Lilies11
PampasGrass31
Rushes02
ElephantEarPlant13
Fern-10
PonytailPalm32
SmallPalm2-1
CenturyPlant23
WaterPlant-1-1
SnakePlant3-3
PricklyPearCactus-30
BarrelCactus-22
TribarrelCactus10


Pszczoły zwiadowcy znajdują kwiaty w pobliżu ula.
Parametr X i parametr Y znalezionych kwiatów jest sumowany tworząc podstawę miodu, który pszczoły będą wytwarzać.

PodstawaMioduX = ParametrX1 + ParametrX2 + … + ParametrXN
PodstawaMioduY = ParametrY1 + ParametrY2 + … + ParametrYN

PodstawaMioduX i PodstawaMioduY można interpretować jako wektor, na osi współrzędnych wskazujący ćwiartkę układu.

Przykład:
W pobliżu ula znajdują się trzy kwiaty: Poppies, WaterPlant i BarrelCactus.

PodstawaMioduX = 3(Poppies) – 1(WaterPlant) -2(BarrelCactus) = 0
PodstawaMioduY = 0(Poppies) – 1(WaterPlant) +2(BarrelCactus) = 1
Wartość 0 należy do dodatniej strony zatem produkowany będzie miód gryczany.

Z uli mając przy sobie narzędzie bartnicze i puste butelki możemy zebrać 4 gatunki miodu.

W 1 butelkę mieszczą się 3 porcje miodu.

Przykład:
Z pierwszego ula zbierzemy 1 słoik miodu, z drugiego 3 słoiki.

Wpływ kwiatów na ilość miodu

Rodzaj kwiatów może wpływać również nieznacznie na ilość tworzonego miodu. Zwiększona produkcja miodu mieści się w przedziale od -2 do 2, osobno dla X i Y (wyliczanie takie samo jak w przykładzie wyżej). Liczba ta zaokrąglana jest do pełnej liczby całkowitej. Dla wartości wyższych/niższych niż 2/-2 użyta będzie liczba 2/-2.

Przykład:

Obok ula ustawione zostały dwa kwiaty SnakePlant i TribarrelCactus.

X obu roślin -> 3 + 1 = 4
Y obu roślin -> -3 + 0 = -3

Obie cyfry X i Y przekraczają wartość opisaną wyżej, automatycznie zaokrąglane są do wartości X=2, Y=-2. Patrząc na wykres odczytujemy, że w tym przypadku powiększony wpływ kwiatów na ilość produkowanego MIODU SPADZIOWEGO w tym ulu wynosi: 2 (BONUS 2).

By utrzymać powiększenie wpływu gdy populacja ula wzrośnie, należy wprowadzić obok ula nowe kwiaty o tych samych lub podobnych wartościach XY w przeciwnym przypadku gatunek produkowanego przez pszczoły miodu może ulec zmianie.

Zdrowie ula i stosowanie mikstur

Zdrowie ula mierzone jest dwojako: ogólne zdrowie i wielkość populacji pszczół.

Ogólne zdrowie odpowiada średniemu zdrowiu pszczół:

Prosperujące – pszczoły są ekstremalnie zdrowe. Prosperująca kolonia produkuje zwiększona ilość miodu i wosku.
Zdrowe – pszczoły są zdrowe, produkują miód i wosk.
Chore – pszczoły są chore, nie produkują surowców.
Umierające – bez szybkiej interakcji, populacja zacznie malec.

Jak każde żywe stworzenie, pszczoły są podatne na ataki z zewnątrz ula. Mogą to być bakterie lub choroby, pszczelarz ma jednak wiele sposób na ochronę ula.

 • Duża mikstura odtrucia może być użyta do zwalczania chorób jak zgnilica i dyzenteria. Mogą również zneutralizować truciznę.
 • Mikstura mocnej trucizny może być użyta do zwalczenia insektów (takich jak woskowa cma) lub pasożytów (jak pszczela wesz) które zagroziły ulowi. Należy to robić ostrożnie! Za dużo trucizny może zaszkodzić pszczołom.
 • Duża mikstura siły może dąć ulowi odporność na zakażenia i choroby.
 • Duża mikstura leczenia może być użyta by uleczyć chore pszczoły (patrząc na ogólne zdrowie).
 • Duża mikstura zręczności daje pszczołom dodatkowa energie, by moc produkować więcej miodu. Może zwiększyć ilość produkowanego miodu i wosku jak również zasięg, w którym pszczoły Beda szukać kwiatów i wody.

Wosk

Wosk pszczeli jest wydobywany z ula w postaci nieprzetworzonego wosku pszczelego. W tej postaci jest zabrudzony, co uniemożliwia jego praktyczne użycie. Należy go wyczyścić za pomocą małego garnka na wosk.

Nieprzetworzony wosk pszczeli może być umieszczony w małym garnku na wosk. Następnie wosk można podgrzać w pobliżu źródła ciepła i usunąć z niego zabrudzenia znane jako pastura.

Po usunięciu zabrudzeń powstaje czysty wosk pszczeli. Może być użyty na wiele sposobów. Można go przechowywać w dużym garnku na wosk.

Pełny opis zbierania wosku dostępny jest po podwójnym kliknięciu na małym garnku na wosk.

(opis stworzony przez: Vena)