Pszczelarstwo

Przedmioty:

Zlecenie na ul –> Pozwala umieścić ul we własnym domu -> Można zakupić u NPC Farmera

Narzędzie bartnicze -> Umożliwia wydobycie miodu i wosku z ula -> Może je wytworzyć Majster lub można zakupić je u NPC Farmera

Mały garnek na wosk – > Pozwala czyścić nieprzetworzony wosk pszczeli -> Może je wytworzyć Majster lub można zakupić je u NPC Farmera

Duży Garnek na wosk pszczeli -> Pozwala składować czysty wosk pszczeli -> Może je wytworzyć Majster lub można zakupić je u NPC Farmera

Pastura -> Zabrudzenia znajdujące się w nieprzetworzonym wosku pszczelim -> Można otrzymać podczas czyszczenia wosku

Opis
Zarządzanie ulem

Po użyciu zlecenia na ul we własnym domu, pełny opis systemu dostępny jest po podwójnym kliknięciu na ulu.

Opis

Zarządzanie ulem

Zbieranie wosku

Pełny opis zbierania wosku dostępny jest po podwójnym kliknięciu na małym garnku na wosk.

Wpływ kwiatów

WyglądNazwaParametr XParametr Y
CampionFlowers01
Poppies30
Snowdrops20
Bulrushes03
Lilies11
PampasGrass31
Rushes02
ElephantEarPlant13
Fern-10
PonytailPalm32
SmallPalm2-1
CenturyPlant23
WaterPlant-1-1
SnakePlant3-3
PricklyPearCactus-30
BarrelCactus-22
TribarrelCactus10

Pszczoły zwiadowcy znajdują kwiaty w pobliżu ula.

Parametr X i parametr Y znalezionych kwiatów jest sumowany tworząc podstawę miodu, który pszczoły będą wytwarzać.

PodstawaMioduX = ParametrX1 + ParametrX2 + … + ParametrXN

PodstawaMioduY = ParametrY1 + ParametrY2 + … + ParametrYN

PodstawaMioduX i PodstawaMioduY można interpretować jako wektor, na osi współrzędnych wskazujący ćwiartkę układu.

Przykład:

W pobliżu ula znajdują się trzy kwiaty: Poppies, WaterPlant i BarrelCactus.

PodstawaMioduX = 3(Poppies) – 1(WaterPlant) -2(BarrelCactus) = 0

PodstawaMioduY = 0(Poppies) – 1(WaterPlant) +2(BarrelCactus) = 1

Wartość 0 należy do dodatniej strony zatem produkowany będzie miód gryczany.

Rodzaj kwiatów może wpływać również nieznacznie na ilość tworzonego miodu. Zwiększona produkcja miodu mieści się w przedziale od 0 do 2. Liczba ta zaokrąglana jest w dół do pełnej liczby całkowitej. Dla wartości większych niż 2 użyta będzie liczba 2.

ZwiększonaProdukcja = (PodstawaMioduX*PodstawaMioduX + PodstawaMioduY*PodstawaMioduY)/100

Przykład:

W pobliżu ula znajdują się trzy kwiaty: Poppies, WaterPlant i BarrelCactus.

ZwiększonaProdukcja = (0*0 + 1*1)/100 = 0.02 => 0

Zatem produkcja miodu nie będzie powiększona ze względu na rodzaj kwiatów.