Regulamin

REGULAMIN NELDERIM: ADERTHAND

1. Wstęp

Poniższy regulamin określa zasady rozgrywki na serwerze Nelderim: Aderthand i uwzględnia wszelkie nakazy, zakazy oraz definiuje przewinienia i ewentualne kary za poszczególne z nich.

W przypadku wszelkich niejasności, ostatnie słowo w kwestii interpretacji regulaminu posiada Ekipa, pamiętając, by wszystkie sprawy rozpatrywać na korzyść graczy, dla których ten projekt jest tworzony i bez których nie mógłby funkcjonować.

2. Założenia ogólne

2. 1. Każdy gracz powinien zaznajomić się z poniższym regulaminem przed rozpoczęciem rozgrywki. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Rozpoczęcie rozgrywki jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. 2. Każdy gracz powinien zaznajomić się z wpisem “Założenia shardu” na stronie głównej, jak również z wszelkimi innymi wpisami i dostępnymi informacjami.

2. 3. Każdy gracz ma prawo do zgłaszania swoich obiekcji, sugestii, zażaleń, skarg i propozycji na dosłownie każdy temat za pośrednictwem naszego serwera Discord.

2. 4. Każdy gracz jest traktowany tak samo.

2.5. Gracz czy ekipant nie może żądać zwrotu raz włożonego w serwer wkładu.

3. Konto i postaci

3. 1. Każda osoba może posiadać maksymalnie jedno konto gracza i jedno konto ekipanta.

3. 2. Na każdym koncie gracza możliwe jest utworzenie maksymalnie czterech postaci; piąty slot postaci dostępny jest za Punkty Doświadczenia.

3. 3. Osoby współdzielące adres IP są zobowiązane do zgłoszenia wspólnej gry Ekipie.

3. 4. Każda postać musi zostać nazwana zgodnie z zasadami RPG obowiązującymi na serwerze. Jej imię musi mieścić się w konwencji szeroko pojętego fantasy i nie może odnosić się do prawdziwych osób, miejsc czy zdarzeń, ani innych tekstów kultury czy popkultury.

3. 5. Każda postać musi mieć uzupełniony opis zewnętrzny (lewy zwój w paperdollu). Powinien to być ogólny opis wyglądu i cech charakterystycznych, pozbawiony informacji na temat charakteru czy pochodzenia postaci – tylko to, co widać, słychać i czuć.

4. Rozgrywka

4. 1. Każdy gracz zobowiązany jest do odgrywania swojej postaci zgodnie z zasadami RPG w klimacie fantasy. Wszystko, co nasza postać robi, mówi i wyraża emocjami, musi mieścić się w tej konwencji. Zabronione jest łamanie czwartej ściany, odniesienia do prawdziwych osób, miejsc czy zdarzeń lub innych tekstów kultury i popkultury, jak również używanie emotikonów i slangów. Przeklinanie jest dozwolone. Odnoszenie się do świata realnego w emotkach postaci jest częściowo dozwolone.

4. 2. „Mułowanie”, czyli przenoszenie przedmiotów pomiędzy postaciami z tego samego konta, dozwolone jest wyłącznie w przypadku postaci nie będących Drowami. Zakazane jest przenoszenie jakichkolwiek dóbr z Drowa/Elfa na nie-drowa/nie-elfa i na odwrót. W pozostałych przypadkach tzw. “mułowanie” jest legalne.

4. 3. Bierne ćwiczenie umiejętności dozwolone jest tylko w niepublicznych domach, natomiast w miastach trenować można następujące umiejętności: alchemia, gotowanie, kowalstwo, krawiectwo, majsterkowanie, stolarka, wyrabianie łuków, inskrypcja, kartografia oraz oswajanie zwierząt. Poza miastami i wsiami trenować można: oswajanie zwierząt, muzykalność, prowokacja, uspokajanie oraz ukrywanie i żebranie. UWAGA! Nie dotyczy postaci będących Elfami/Drowami, które są zwolnione z tego zakazu.

4. 4. Bierne pozyskiwanie surowców, składników, przedmiotów i złota jest zabronione.

4. 5. Bierne pozyskiwanie zleceń jest zabronione.

4. 6. Celowe wykorzystywanie błędów gry jest zabronione. Gracz ma obowiązek zgłaszać ekipie wszelkie błędy, jakie zauważy.

4. 7. Celowe utrudnianie gry innym graczom, nie mieszczące się w kategorii PvP, jest zabronione.

4. 8. Celowe utrudnianie Mistrzom Gry prowadzenie questów i eventów jest zabronione.

4.9 Przedmioty wystawiane na aukcjach u aukcjonera muszą posiadać opis odpowiadający faktycznym właściwościom przedmiotów.

4.10 Celowe wprowadzanie w błąd lub próby wyłudzenia złota za pomocą systemu aukcji będą karane. Osoba, która dopuści się tego procederu, będzie musiała ponieść koszty licytacji: 200% końcowej ceny licytacji wystawionego przedmiotu+ zadośćuczynienie na rzecz oszukanego w wysokości 500k. W przypadku niewypłacalności takiego gracza, GM ma prawo zarekwirować dowolne przedmioty gracza, który dopuścił się próby wyłudzenia. GM może też nagrodzić takiego delikwenta karą więzienia do 72h.
Osoba, która składa zażalenie musi znać datę i godzinę pozyskania przedmiotu.

4.11. Nadużywanie “My character is phisically stuck” w zakładce Help w grze i wykorzystywanie tej opcji do teleportacji będzie karane 5 dniami więzienia.

5. Gracz kontra gracz (PvP)

Atakowanie postaci, zwierząt i przywołańców innych graczy regulowane jest w sposób następujący:

5. 1. Zaatakowanie postaci powinno być uzasadnione fabularnie i poprzedzone odpowiednią interakcją.

5. 2. Postać posiadająca czerwony status mordercy, jak również wszystkie jej zwierzęta i przywołańce są wyjęte spod prawa, jednakże, do ataku nadal wymagana jest interakcja pomiędzy osobą atakującą, a celem ataku.

5. 3. Postać posiadająca tymczasowy status kryminalisty, jak również wszystkie jej zwierzęta i przywołańce są traktowane tak samo, jak postać niewinna (blue), z tą tylko różnicą, że są ścigane przez straż. Tymczasowy szary status kryminalisty nie równa się statusowi mordercy.

5. 4. Postać posiadająca flagę (label, podpis) „Poszukiwany Morderca” jest traktowana tak samo, jak postać posiadająca czerwony status mordercy, nawet jeśli pozbędzie się „reda” i będzie niewinna (niebieska).

5. 5. Celowe wykorzystywanie błędów gry przeciw innym graczom jest zabronione.

5. 6. Celowe nękanie innych graczy, dręczenie ich, wielokrotne reskillowanie i przesadne utrudnianie im gry jest zabronione.

5. 7. Skrytobójcy jako jedyni nie muszą przed atakiem na postać innego gracza dokonywać interakcji, jednakże taki atak musi być uzasadniony fabularnym motywem. Skrytobójca to postać, która posiada co najmniej 120 punktów w umiejętnościach Ukrywanie i Skradanie Się, gdzie minimalna wartość Skradania Się wynosi 60.

5. 8. Zabijanie postaci młodych (status young) jest dozwolone JEDYNIE gdy postać młoda sama zaatakuje jako pierwsza lub gdy celowo ośmiesza potencjalnego oponenta (warto posiadać zrzut ekranu by udowodnić ewentualne zajście). Przepis ten nie dotyczy relacji drow-drow, mroczne elfy mogą zabijać bezkarnie postaci młode innych mrocznych elfów co wynika z charakterystyki rasy.

5. 9. Jeśli ktoś chcę odbyć walkę PvP, która nie jest regulowana tymi kwestiami, to można to zrobić za pomocą areny – artykuł w zakładce Mechanika.

  • Czym jest fabularne uzasadnienie do PvP? Poniżej można znaleźć kilka przykładowych scenariuszy nakreślających granice w.w. PvP:
  • 1) Postać A pojawia się w dungeonie, w którym to postać B już jest. Postać A napotyka postać B i rozpoczyna rozmowę, w której ostrzega, że jeśli B nie odda swojego złota A, to A zabije tę postać. Gdy postać B odda złoto, to postać A nie ma powodu fabularnego do wykonania agresywnego aktu. Gdy B podejmie się ucieczki bez słowa to automatycznie daje A powód do ataku, jako, że B zignorował chęć interakcji A tym samym go znieważając. Powód fabularny istnieje w takiej sytuacji.
  • 2) Niesnaski na tle rasowym. Jak opisano w zakładce Rasy, mogą one siebie wzajemnie nienawidzić lub uwielbiać. To może być również fabularny powód do ataku.
  • 3) Powodem do fabularnego PvP może być również wcześniejsze starcie, utarczka słowna z daną postacią, która w znaczący sposób uraziła druga postać, wojna gildyjna, wojna rasowa, wojna między miastami/osadami.
  • 4) Postać, która szuka walki i rzuci wyzwanie drugiej postaci, a ta postać przyjmie wyzwanie, jest traktowane jako powód fabularny. Ucieczka osoby wyzwanej traktowana jest jako akceptacja wyzwania.
  • 5) Skrytobójcy jako jedyni nie muszą, jeśli nie chcą dokonywać interakcji z postacią przed atakiem na nią. Jednakże, muszą w sposób łatwy do udowodnienia pokazać, iż otrzymali zlecenie na tę postać (na przykład zostawiając książkę w zwłokach tej postaci z podpisem, iż było to morderstwo na zlecenie). Skrytobójca to postać, która posiada co najmniej 120 punktów w umiejętnościach Ukrywanie i Skradanie Się, gdzie minimalna wartość Skradania Się wynosi 60.

6. Rasy Elitarne

6. 1. Na serwerze Nelderim istnieją pewne wyjątkowe, dodatkowe rasy dostępne dla chętnych, chcących wykazać się umiejętnościami i spróbować swoich sił w prawdziwym RPG. Rasy te są wyjątkowe głównie z punktu widzenia fabuły, mniej z punktu widzenia mechaniki. Stworzyć postać z rasą elitarną może każdy, trzeba jednak liczyć się z tym, że będziemy obserwowani i oceniani. Wymagany jest przynajmniej minimalny poziom odgrywaniu, szczątkowa historia i charakterystyka, lecz przede wszystkim – wrzucie się w rolę i przestrzeganie nakazów i zakazów dotyczących każdej z ras elitarnych, a będzie ich kilka. Na ten moment – 20 marca 2021 – jedyną grywalną rasą elitarną są Drowy i Elfy. Patrz: Drowy / Elfy.

6. 2. W przypadku łamania regulaminu, przeszkadzania innym graczom, trollowania, szpiegowania lub skrajnie nieumiejętnego odgrywania rasy elitarnej, GM może zastosować szereg kar, od prostego upomnienia, aż po tzw. rename, czyli cofniecię postaci do komnaty początka z zachowanymi skillami i statami, lecz bez dobytku. W przypadku Drowa/Elfa karą jest również zmiana rasy na Tamaela. Kary te są nieodwracalne.

6. 3. Rasy Elitarne, oprócz szeregu obowiązków i specyficznej gry, posiadają liczne uprawnienia i są predysponowane do eventów i chain questów, jako że bardzo często sprawują ważną funkcję w swojej społeczności, co wiąże się również z wieloma fabularnymi odpowiedzialnościami.

6. 4. Najlepszym sposobem na założenie postaci z rasą elitarną jest uprzednie zgłoszenie się do Mistrza Gry z przygotowaną koncepcją postaci.

6. 5. Rename Tak zwane “rename” oznacza nic innego, jak zmianę imienia, wyglądu, względnie rasy i/lub płci wraz z całą charakterystyką i historią, bez utraty wyćwiczonych już wartości skilli i statów. Cały dobytek postaci – ekwipunek, zawartość skrzyni bankowej, wszystkie posiadane pety, wszystkie posiadane domy wraz z ich wyposażeniem – wszystko to zostaje utracone, choć NT dopuszcza oczywiście możliwość rozdania przynajmniej części sprzętu przyjaciołom przed kasacją postaci. Pamiętajmy jednak, że mułowanie dozwolone jest wyłącznie między postaciami rasy innej niż Drow/Elf, tak więc jeśli decydujemy się zrobić “rename na Drowa/Elfa” – musimy się bezpowrotnie rozstać z dawnym dobytkiem. Pierwsza postać gracza umiera fabularnie i jest kasowana fizycznie, po czym gracz tworzy nową – taką, jaką chce – a Mistrz Gry ustawia tej nowej postaci wartości skilli i statów postaci poświęconej.

Rename będzie nas kosztowało odpowiednią ilość PD i/lub silvera zależnie od stanu postaci przeznaczonej do kasacji i jest wyceniane przez NT indywidualnie. Są jednak wyjątki od tej reguły – jeśli postać umiera fabularnie wbrew woli gracza (np. w wyniku eventu), lub jeśli gracz przedstawi dobry pomysł na nową postać i jednocześnie uzasadni, dlaczego ta obecna musi umrzeć. W takim wypadku możemy liczyć na zniżkę lub całkowity brak kosztów.

7. Serwer Discord

7. 1. Serwer Discord jest oficjalnym kanałem komunikacyjnym na linii ekipa – gracze Nelderim: Aderthand.

7. 2. Platforma Discord jest domyślnym sposobem zgłaszania błędów, sugestii, propozycji, skarg, zażaleń, próśb i podań.

7. 3. Korzystanie z komunikatora Discord nie jest wymagane do gry na Nelderim: Aderthand, jest jednak zalecane i wskazane. Ekipa stara się umieszczać wszelkie niezbędne informacje na stronie WWW, nie odpowiada jednak za problemy spowodowane nieśledzeniem serwera Discord Nelderim: Aderthand.

7. 4. Na kanale Discord obowiązuje netykieta. Zabronione jest obrażanie innych graczy, celowe wprowadzanie ich w błąd, trollowanie, umieszczanie treści NSFW lub nielegalnych czy wszelkie inne niekulturalne zachowania.

8. Nagrody i kary

8. 1. Ekipa stara się nagradzać pozytywne zachowania i karać za łamanie regulaminu na korzyść gracza, a ostateczny wymiar nagrody lub kary zależy bezpośrednio od uznania ekipy.

8. 2. Za wykroczenia i niewielkie przewinienia, takie jak brak opisu postaci, bierne ćwiczenie umiejętności czy używanie niestosownych słów w grze, gracz może otrzymać upomnienie, ostrzeżenie lub karę więzienia do 48 godzin. W przypadku wielokrotnych wykroczeń lub niewielkich przewinień, kara może być większa.

8. 3. Za złamanie zasad opisanych w paragrafie “5. Gracz konta gracz (PvP)” graczowi może grozić upomnienie, ostrzeżenie, kara więzienia do 72 godzin, tymczasowa lub permanentna blokada postaci, tymczasowa lub permanentna blokada konta, kasacja postaci lub konta.

8. 4. Za recydywę lub cięższe przewinienia, graczowi może grozić kara więzienia do 72 godzin, tymczasowa lub permanentna blokada postaci, tymczasowa lub permanentna blokada konta, kasacja postaci lub konta.

8. 5. Za celowe działanie na szkodę serwera, graczowi może grozić kara więzienia do 72 godzin, tymczasowa lub permanentna blokada postaci, tymczasowa lub permanentna blokada konta, kasacja postaci lub konta.

8. 6. Za złamanie zasad netykiety na serwerze Discord gracz może zostać wyciszony, wyrzucony lub zablokowany. Przewinienia na serwerze Discord nie są powiązane bezpośrednio z grą i nie będą jednoznaczne z karą w grze.

9. Postanowienia końcowe

Każdy gracz powinien kierować się zdrowym rozsądkiem i spokojnie zastanowić nad każdą poważniejszą akcją. Ekipa stara się stworzyć środowisko do gry możliwie jak najbardziej przyjemnej i przyjaznej, a powyższy regulamin ma za zadanie pomóc w określeniu zasad pozytywnej rozgrywki, stanowiąc główne wytyczne we wszelkich dyskusyjnych sprawach. Ostatnie słowo w takich sprawach zawsze będzie mieć ekipa, która zawsze starać się będzie przychylić w stronę graczy.

Halrand & Levy 2020
Nelderim: Aderthand
www.nelderim.pl