Rozmowa z Duchami

Używanie Umiejętności

Rozmowa z Duchami służy do leczenia się dzięki skierowaniu duchowej energii, a także wzmacnia działanie niektórych czarów Nekromanty. Energia może być przekierowana z pobliskiego ciała, albo z własnego, lecz ze słabszym efektem.

Łączenie się z duchową energią poprzez ciała
Ciała muszą się znajdować w promieniu 3 kratek od używającego rozmowy z duchami, w przeciwnym wypadku gracz połączy się z własną energią. Ilość wyleczonych ran jest losową liczbą między minimalną, a maksymalną wartością wyliczoną poniżej. Jeśli wartość minimalna jest większa od wartości maksymalnej, wtedy staje się ona wartością maksymalną.
Wyleczona wartość maksymalna = (Rozmowa z Duchami / 20)
Wyleczona wartość minimalna = (Sława/500) + 1

Używanie własnej duchowej energii do leczenia
Jeśli nie ma żadnych ciał blisko postaci, gracz może połączyć się z własną energią duchową. Jakkolwiek metoda ta jest słabsza, niż leczenie się poprzez łączenie się z duchową energią przez ciała. Ilość wyleczonych ran jest losową liczbą między minimalną, a maksymalną wartością wyliczoną poniżej. Jeśli wartość minimalna jest większa od wartości maksymalnej, wtedy staje się ona wartością maksymalną
Wyleczona wartość maksymalna = (Rozmowa z Duchami /100) + 4
Wyleczona wartość minimalna = (Wyleczona wartość maksymalna/2) + 1
Potrzebne jest 10 punktów many, by połączyć się z własną energią.

Aby użyć Rozmowy z Duchami należy:
• Wybrać okno z umiejętnościami (przycisk skills w paperdollu)
• Wybrać umiejętność poprzez kliknięcie na niebieskim kryształku

Jeżeli posiadamy co najmniej 100% Rozmowy z Duchami, może słyszeć wszystko co powie duch. Również jeśli my jesteśmy pod postacią ducha, nasz słowa rozumiane są przez żyjących. inne osoby słyszą nas.


Nauka

Nauczyciele:
Alchemik