Taktyka

Umiejętność taktyki doskonale spisuje się na polu walki. Wojownik posiadający tą umiejętność wie, jak zadać zwiększone obrażenia przeciwnikowi.Używanie umiejętności

Taktyka jest umiejętnością odpowiedzialną za ilość zadanych obrażeń. Rośnie ona biernie w trakcie walki.
Podczas zadania ciosu nie całe bazowe obrażenia dosięgają przeciwnika. Przebija się tylko pewien ich % Ilość zadanych obrażeń określany jest poprzez poziom taktyki, zgodnie z formułą:
% zadawanych zniszczeń = Taktyka + 50%


Poniższa tabela przedstawia ilość zadawanych obrażeń w zależności od znajomości Taktyki:

Taktyka% zadanych obrażeń
bazowych
1060 %
2070 %
3080 %
4090 %
50100 %
60110 %
70120 %
80130 %
90140 %
100150 %


Nauka
Nauczyciele:
Kowal