Tamael

Tamael jest rasą uniwersalną, możliwą do odgrywania w dowolny sposób. Nie charakteryzuje się konkretnymi wierzeniami oraz przynależnościami do grup społecznych. Daje ona możliwość stworzenia postaci o dowolnym zachowaniu czy poglądach mieszczących sie w ramach klimatu Nelderim. Mimo ich historii nikt nie narzuca konkretnych zachowań pozostawiając pełen wachlarz możliwości. Ludzie z dolin są najbardziej otwartą na wszelkie zmiany rasą w świecie Nelderim, więc z czasem stali się też grupą najbardziej różnorodną w zwyczajach, wierzeniach i wyglądzie jak i najliczniejszą.

Stosunki międzyrasowe (niekonieczne dla poszczególnych jednostek, ogólnie przyjęte normy):
Jarlingowie – neutralny/przyjazny
Krasnoludy – neutralny/przyjazny
Naurowie – wrogi
Elfy – neutralny/wrogi
Drowy – nienawiść

źródła: źródła: https://pl.pinterest.com/pin/47358233562466835 ; https://pl.pinterest.com/pin/649151733778978623 ; https://pl.pinterest.com/pin/649151733778978644/ DeviantArt