Weterynaria

Weterynaria – jakkolwiek twoje zwierze nie byłoby waleczne, możesz znaleźć się w sytuacji, gdy ukochany pupil jest ranny, zatruty, bądź oba na raz. Wraz z inwestycją w umiejętność Weterynarii, będziesz w stanie wyleczyć prawie wszystkie obrażenia, jakich dozna twój zwierzak.

Niezbędne przedmioty:

Czyste bandaże – są użyteczną rzeczą przy leczeniu każdego stworzenia.
Sprzedawane przez: Uzdrowiciel
Wytwarzane: Bandaże można pozyskać tnąc nożyczkami materiał zakupiony u krawca lub tkacza, albo rozdzierając pośmiertne szaty.

Używanie umiejętności

Aby użyć tej umiejętności musimy w plecaku posiadać czyste bandaże, następnie należy dwukrotnie kliknąć na nie, po czym wskazać cel uleczenie (wybrane stworzenie). Jeśli próba powiedzie się wyleczymy zwierzęciu ilość punktów życia zależną od poziomu umiejętności Weterynaria oraz Wiedza o Zwierzętach.

Punkty życia możliwe do uleczenia, wyliczane są zgodnie z następującą formułą:
Minimalna ilość wyleczonych punktów życia =
[(Wiedza o Zwierzętach / 5) + (Weterynaria / 5) + 3]
Maksymalna ilość wyleczonych punktów życia =
[(Wiedza o Zwierzętach / 5) + (Weterynaria / 2) + 10]

Doświadczeni weterynarze mogą również usuwać trucizny oraz wskrzeszać martwe stworzenia.
Aby usunąć truciznę musimy posiadać umiejętność Weterynarii oraz Wiedzy o Zwierzętach na poziomie 60,1 lub wyższym.

Wskrzeszenie ducha zwierzęcia, (duch pozostaje po śmierci pupila, tylko w przypadku gdy był on nam wierny), wymaga minimum 80,1 Weterynarii i Wiedzy o Zwierzętach.

Uwaga:
Jeśli stworzenie wymagająca leczenia jest zatrute, najpierw należy usunąć truciznę, aby móc je uleczyć.

Weterynaria a reputacja

Musimy uważać przy wybieraniu istot, które chcemy leczyć. Niektóre z nich są postrzegane jako złe. I leczenie ich może sprawić, że staniemy się kryminalistami. Zwierzęta mogą posiadać status kryminalisty tak samo jak ich właściciele. Jeśli wyleczymy stworzenie, które jest oznaczone jako kryminalista, a nie jest to nasze stworzenie, możemy sami otrzymać taki status.

Nauka
Nauczyciele:
Weterynarz