Wiedza o zwierzętach

Używanie umiejętności

Wiedzy o Zwierzętach można używać dwojako:

1. Biernie – podczas oswajania lub leczenia stworzenia
2. Czynnie – poprzez kliknięcie na niebieski kryształ znajdujący się obok nazwy umiejętności. Następnie należy wskazać cel (stworzenie), o którym chcemy się czegoś dowiedzieć.

Jeśli próba się powiedzie, poznamy lojalność, cechy, umiejętności oraz rodzaj pożywienia danego stworzenia

Poziom umiejętnościTyp Stworzenia
0,1 – 99,9Każde oswojone stworzenie
100 – 109,9Każde oswajalne stworzenie
110 i powyżejKażde stworzenie

Wiedza o zwierzętach dostarczy nam następujących danych o badanym stworzeniu:

1. Atrybuty:

– Żywotność – aktualnie i maksymalne
– Wytrzymałość (stamina) – aktualna i maksymalna
– Mana – aktualna i maksymalna
– Siła
– Zręczność
– Inteligencja
– Trudność uspokojenia – podatność stworzenia na działanie barda (prowokację, uspokajanie, wytrącenie z równowagi)

2. Poziom zadowolenia – przywiązanie stworzenia do swego pana


3. Odporności – procent obrażeń jaki jest blokowany przy otrzymaniu ciosu, w zależności od typu obrażeń (fizyczne, ogień, zimno, trucizna, energia)

4. Obrażenia

5. Walka – kompetencje stworzenia w rozmaitych umiejętnościach związanych z walką:

– Walka wręcz
– Taktyka
– Odporność na magię
– Anatomia
– Zatruwanie

6. Wiedza – umiejętności stworzenia powiązane z magią

– Magia
– Mądrość
– Medytacja


7. Preferowane pożywienie – rodzaj pokarmu spożywany przez zwierzę


8. Instynkt stadny – czy stworzenie jest zwierzęciem stadnym

Dzięki Wiedzy O Zwierzętach możemy kontrolować lojalność swoich pupili. Spadek lojalności może spowodować uwolnienie się stworzenia spod wpływu swego pana i zdziczenie go. Aby lojalność stworzeń nie spadała należy je regularnie karmić.

Poniższa tabela przedstawia stopień lojalności zwierzęcia i wyświetlający się przy nim komunikat.

Gdy twoje zwierze jest…Jego lojalność jest…
W euforiiEkstremalnie wysoka
Niesamowicie szczęśliweBardzo wysoka
Niezwykle szczęśliweWysoka
Dość szczęśliweBardzo dobra
SzczęśliweDobra
ZadowoloneNeutralna
Nieco zadowoloneNeutralna
NieszczęśliweNiska
Dość nieszczęśliweDość niska
Wyjątkowo nieszczęśliweBardzo niska
ZażenowaneEkstremalnie niska


Informacje dodatkowe


1. Wiedza O Zwierzętach stanowi 20% szansy kontrolowania stworzenia (pozostałe 80% stanowi Oswajanie).
2. Oparta jest na inteligencji, która wpływa na szansę powodzenia użycia tej umiejętności.
3. Jest komplementarną umiejętnością dla Weterynarii – potrzeba minimum 60,1 Wiedzy o Zwierzętach i Weterynarii aby odtruć stworzenie, oraz obydwie te umiejętności na poziomie co najmniej 80,1 by móc wskrzesić martwe zwierzę (wskrzeszać można jedynie wierne zwierzęta).
4. Łącznie z Weterynarią i Oswajaniem determinuje liczbę możliwych zwierząt do przechowywania u Stajennego.

Nauka

Nauczyciele:
Weterynarz