Żebranie

Żebranie to umiejętność, dzięki której można zdobyć złoto i przedmioty od NPC po prostu pytając. Ponieważ przedmioty rzadko mają dużą wartość (nawet na poziomie umiejętności 100). Żebranie jest zwykle uważane za bezużyteczną umiejętność. Większość graczy, którzy podejmują się tego zadania, robi to wyłącznie w celu odgrywania ról.

Pomyślnie błagani NPC będą dawać złoto w zależności od poziomu twojej karmy. Zauważ, że możliwe jest otrzymanie ujemnej ilości złota poprzez obniżenie poziomu karmy. Te zbugowane stosy będą oznaczone jako „Złota moneta” i, gdy spróbujesz je przesunąć, wyświetlą łącznie około 65 535 monet w stosie (kwota, którą powinieneś otrzymać, to wskazana wartość minus 65 536).

Stosy nie mogą być dzielone i są warte tyle samo co jedna moneta w celu kupowania przedmiotów lub tworzenia czeków.

Wydaje się, że są różne poziomy nagród. Teoria jest następująca:

75% poziom 1
24% poziom 2
1% Poziom 3


Należy pamiętać, że elementy, które mają zarówno normalny, jak i odwrócony obraz, są liczone jako dwa oddzielne elementy.

źródło: uoguide.com