Zielarstwo

Chociaż podlewać kwiaty potrafi każdy, profesja zielarza okazuje się trudniejszą, niż by się to mogło wydawać kucharzom, alchemikom i magom korzystającym z dobrodziejstw tego rzemiosła. Znajomość miejsc i przedmiotów, z których można pozyskać składniki o specjalnych własnościach jest wiedzą równie ważną i przydatną jak ta dotycząca czasu, miejsca i sposobu sadzenia oraz pielęgnacji bardziej pospolitych ziół uprawnych.

Używanie umiejętności

Umiejętność Zielarstwa zasadniczo obejmuje dwa osobne zagadnienia, jakimi są: uprawa roślin, oraz zbieractwo. W każdym z przypadków użycie umiejętności polega na wykorzystywaniu różnego rodzaju przedmiotów związanych z różnymi reagentami.

Uprawa roślin – przedmiotami charakterystycznymi dla tej gałęzi wiedzy są:

 • Szczepka – wsadzana do gleby o odpowiedniej jakości pozwala wyhodować krzaczki nowych roślin. Może być pozyskana podczas zbierania plonów.
 • Krzak rośliny – można je znaleźć w lasach lub na polu uprawnym. Po osiągnięciu pełnej dojrzałości można zebrać zeń plon.
 • Plon – świeżo zebrane zioło wymagające późniejszej obróbki za pomocą sztyletu w celu uzyskania końcowego reagentu.

Zbieractwo – przedmioty odpowiadające tej dziedzinie to:

 • Źródła surowców – czyli różnego rodzaju przedmioty, z których można pobierać substancje do produkcji reagentów. Występują w różnych miejscach na mapie.
 • Surowce – zebrane do plecaka półprodukty, które po obróbce za pomocą sztyletu stanowią przydatny reagent.

Używanie wymienionych przedmiotów jest intuicyjne – polega na kliknięciu w nie, tudzież ich pocięciu dowolnym ostrzem.


Każda pojedyncza czynność wykonywana w procesie uzyskiwania reagentów wymaga pewnego poziomu umiejętności i może zakończyć się niepowodzeniem, które może oznaczać utratę przedmiotu. Szansa na powodzenie zależna jest od wartości umiejętności Zielarstwo co odzwierciedlają poniższe wzory:

Szansa na zebranie plonu = Zielarstwo %

Ilość zebranego plonu = Zielarstwo / 100 * 12

Ilość reagentu z pojedynczego plonu = 2

Szansa na pozyskanie szczepki = 10% + (Zielarstwo – 40) / 60 * 20%

Szansa na posadzenie szczepki = (Zielarstwo – 80) / 20 * 100%
(Przy czym sadzenie szczepki wymaga minimum 90 Zielarstwa)

Zależności w zbieractwie wyglądają analogicznie jak dla roślin.

Nieudane zebranie plonu z rośliny nie powoduje zniszczenie krzaczka jeśli postać ma poniżej 40% umiejętności.

Teren uprawny

Kiełkujące szczepki roślin potrzebują wyjątkowo żyznej gleby, aby przetrwać, toteż uprawa ziół możliwa jest tylko na odpowiednim gruncie. Przykład takiego terenu zaprezentowany jest na poniższym rysunku:

Możliwe do pozyskania zioła:

 • Wilcza jagoda
 • Czosnek
 • Mandragora
 • Krwawy mech
 • Żeń-szeń

Reagenty uzyskiwana drogą zbieractwa:

 • Kryształ trucizny
 • Skrzydła nietoperza
 • Grobowy pył
 • Surówka
 • Krew demona
 • Pajęczyna
 • Siarka
 • Czarna perła (sieć do połowu małż tworzy majster)

Nauka

Czynności powodujące przyrost umiejętności:

 • Sadzenie szczepki
 • Zbieranie plonu z krzaka
 • Obróbka plonów (do 90%)
 • Zbieranie źródeł surowców
 • Obróbka surowców (do 90%)


Nauczyciel:
Mag, Alchemik