Kolejna porcja zmian…

  • Przetłumaczono menu stajennego,
  • Poprawiono działanie najemników, zmieniono ich koszt oraz działanie
  • Zmieniono rozkład rud w kopalni zwiększając ilość zwykłej rudy o 25% ,
  • Zmieniono rozkład drewna w lasach zwiększając ilość zwykłego drewna o 5%,
  • Zmieniono Srebrne Monety – od teraz będą blessed
  • Poprawiono koordynaty więzienia,
  • Dodano drzwi w więzieniu,
  • Dodano straż w więzieniu,
  • Dodano artykuł odnośnie npc do wynajęcia,
  • Dodano artykuł o srebrnych monetach.