Jednostki i miary


1.Wstęp     
Dla     większego  kolorytu  Nelderim,  a  również  dla  wygody  graczy,  wprowadzamy  w  naszymświecie   zespół   jednostek   i   miar.   Dzięki   nim   gracze   nie   będą   się   musieli   zastanawiać,   jak   określać   czas,   masę,   odległość,   powierzchnię,   energię   i   wartość. Uporządkuje to i zlikwiduje wszelkie pola (odległość), kilogramy, tony itp.  Wszystkie  nazwy  podajemy  w  języku  wspólnym,  a  w  podsumowaniu  również  w  Sindarinie i narzeczu Krasnoludów.

2.Jednostki 

2.1.Czas 
         
Naturalnym odnośnikiem jest tu dokument Czas, wktórym zdefiniowany jest system czasu. Tu wymienimy jedynie jednostki.       Najmniejszą jednostką jest klepsydra, trwająca 2 minuty czasu rzeczywistego.  Doba  Nelderim,  kolejna  jednostka,  trwa  30  klepsydr,  co  daje  1  godzinę  czasu  rzeczywistego, i odpowiada cyklowi nelderimskiego słońca. Odpowiednikiem naszego miesiąca jest w świecie Nelderimsezon. Trwa on 24 doby (720 klepsydr), czyli jeden dzień czasu rzeczywistego.  Rok  Nelderim  trwa  7  sezonów  (168  dób,  5040  klepsydr),  czyli  tydzień  czasurzeczywistego.

2.2.Masa     
Oficjalną  jednostką  masy  wświecie  Nelderim  jest  standardowy  kamień,  czyli  masa  jednej sztaby żelaza.

2.3.Odległość     
   
 Podstawową i najmniejszą jednostką odległości w świecie Nelderim jest krok, który odpowiada jednemu polu widocznemu graczowi.      Dwadzieścia kroków składa się na rzut kamieniem (20 pól mapy), czyli mniej więcej tyle, ile gracz widzi świata na ekranie.      Większą  jednostką  odległości,  służącą  do  określania  większych  przestrzeni,  jest  równa 100 krokomsotnia (5 rzutów kamieniem).      Największą   jednostką   w   Nelderim   jest   stajanie   i   wynosi   5   sotni   (25   rzutów   kamieniem, 500 kroków).      Geograficzną,  i  jednocześnie  astronomiczną  jednostką  odległości  jest  stopień,  który  wynosi 102,5 kroku, czyli około sotni.

2.4.Powierzchnia
Podstawową  jednostką  powierzchni  jest  w  Nelderim  tarcza,  czyli  powierzchnia  kwadratu  o  boku  jednego  kroku.  Zatem  pole  widoczne  dla  gracza  ma  powierzchniętarczy. Kwadrat o boku 10 kroków, czyli o powierzchni 100 tarcz, jest nazywany polem.

2.5.Wartości 
   
Jednostką  wartości  jest  moneta  z  czystego  złota  o  wadze  1/100  kamienia,  zwana  centarem.

2.6.Energia i Praca     

Energię w Nelderim mierzy się jednostkach mana. Jednostką pracy jest sakwa, czyli praca  jaką  należy  wykonać  przenosząc  ciężar  o  masie  jednego  kamienia  na  odległość sotni.3.Jednostki – podsumowanie     
Niżej grupujemy w tabeli wszystkie jednostki miary z ich nazwami w różnych językach Nelderim, odniesieniem do wartości widocznych dla gracza oraz skrótami stosowanymi w innych dokumentach serwera Nelderim.