Karta Postaci

Karta postaci to narzędzie przeznaczone dla graczy aby podać Mistrzowi Gry niezbędne informacje na temat swojej postaci oraz między innymi dyspozycyjności gracza. Do tego okna, wgląd poza nami ma jedynie GM. Kartę postaci wywołać można z poziomu gry używając komendy ” [kp “.

Każdy gracz powinien w zależności od swojego wolnego czasu lub chęci wybrać opcję flagi fabularnej (czy chce w danym czasie uczestniczyć w eventach), aby dać do zrozumienia GM, że jest w stanie lub też nie, podjąć interakcje ze światem gry (Wyłączona flaga fabularna nie zwalnia z obowiązku reagowania na otaczający świat oraz nie pozwala na łamanie zasad klimatu). Następną opcją dostępną dla gracza, jest wybranie możliwego czasu lub preferencji na interakcje z Mistrzem Gry. Karta postaci umożliwia również podgląd posiadanych punktów fabularnych (zwanych często PD lub XP), nadawanych przez ekipantów za szeroko pojęty klimat, interakcje z innymi graczami (również wyczytanych z logów) lub podczas eventów. Korzyści płynące z ich posiadania możecie sprawdzić TUTAJ.

Karta postaci umożliwia również opisanie celów i dążeń oraz historii naszej postaci (maksymalnie 5000 znaków na jedną kartę), do których wgląd mają jedynie ekipanci. Jest to opcja nieobowiązkowa, lecz umożliwia Mistrzowi Gry lepsze poznanie postaci oraz przygotowanie spersonalizowanych eventów oraz daje możliwość częstszej interakcji z GM. Pola te wymagane są dla osób pełniących stanowiska fabularne lub przynależnych do ugrupować fabularnych oraz kandydatów na te stanowiska (np druid lub kandydat na inkwizytora).