Punkty Fabularne

Punkty Fabularne (zwane również PD lub XP) przydzielane są przez Mistrza Gry za aktywności i interakcje w świecie Nelderim przy zachowaniu klimatu obowiązującego na serwerze. Zdobyć można je również za relacje między innymi graczami (również tymi wyczytanymi z logów) czy inicjatywy fabularne. Ich ilość przydzielana jest indywidualnie (może się różnić w zależności od wkładu i wysiłku danej postaci) dla każdego biorącego udział w interakcji przez GM. Ich saldo sprawdzić można w karcie postaci za pomocą komendy ” [kp ” . Więcej informacji na temat karty postaci TUTAJ.

Punkty te mogą być również ujemne, a takie z kolei przyznane mogą być za nieklimatyczne zachowania postaci (w łagodnych przypadkach mogą być użyte zamiast kary więzienia). Takimi zachowaniami są nawiązywanie do świata realnego, nieklimatyczne „odzywki” danej postaci, używanie tylko i wyłącznie słowa klucz do komend NPC jak np „oddaj” lub „bank” zamiast „Oddaj me zwierze” czy „Bankierze podaj mą skrzynie”.

Punkty można wymienić u administracji (najlepiej poprzez rozmowę na discord) na następujące nagrody:

1. „Tytuł” postaci, który nie zawiera żadnych nawiązań do świata realnego, nie ma znaczenia w języku innym niż polski oraz nie definiuje statusu naszej postaci jak i w żaden sposób nie jest obraźliwy. Poprawny tytuł to np: „Garlon – Czarnobrody” lub „Bezoki Weryn”. Natomiast niepoprawny tytuł to np: „Jarl Garlon”

2. Zmiana nazwy dowolnego przedmiotu – Nazwa nie może mieć odniesienia do świata realnego ani znanych pozycji literatury czy filmu, dodatkowo nie może być obraźliwa oraz mieć znaczenia w języku innym niż polski. Poprawna nazwa to np: „Prastary miecz”, natomiast niepoprawna np: „Kostur Gandalfa”.

3. Opis dowolnego przedmiotu – widoczny po najechaniu na przedmiot, składający się z jeden, dwóch lub trzech linii.

4. Zmiana koloru dowolnego przedmiotu – Zmiana na kolor wybrany z palety podczas konsultacji z GM.

5. Błogosławieństwo – pobłogosławienie (bless) dowolnego przedmiotu przy zachowaniu jego wytrzymałości (durability).