Mała paczka fixów

  • Dostosowano odporności worga
  • Zwiększono progi wymaganej umiejętności krawiectwa dla leśnych części zbroi oraz eleganckich ubrań
  • Dodano wielki miecz do wyrobów kowala
  • Naprawiono czary Curse oraz Remove Curse oraz ich interakcję z efektami mikstur
  • Dokonano poprawek w grafikach klopsików tworzonych przez kucharza
  • Dokonano poprawek mapy
  • Dokonano poprawek tłumaczeń
  • Zaktualizowano mapę dungeonów (tutaj)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>