Mała paczka fixów

  • Dostosowano odporności worga
  • Zwiększono progi wymaganej umiejętności krawiectwa dla leśnych części zbroi oraz eleganckich ubrań
  • Dodano wielki miecz do wyrobów kowala
  • Naprawiono czary Curse oraz Remove Curse oraz ich interakcję z efektami mikstur
  • Dokonano poprawek w grafikach klopsików tworzonych przez kucharza
  • Dokonano poprawek mapy
  • Dokonano poprawek tłumaczeń
  • Zaktualizowano mapę dungeonów (tutaj)