Mini-update

  • naprawiono bug z nieuwierniającym się/tracącym szczęście młodym hiryu
  • dostosowanie ilości mobów na falę na championach: Meraktus i Twaulo
  • drobne fixy w kalkulacji ilosci wyleczonego HP w czarach Herdeizmu
  • pomniejsze zmiany mapy
  • pomniejsze poprawki tłumaczeń

Wymagany update NelderimPatcher.exe