Zmiany i poprawki

  • dodanie do górniczego autoquesta parametru, który powoduje, iż można go zrobić raz na 24h
  • dodanie wpisu o w.w. zmianie na WWW
  • podpięcie spawnerów w dungu z Szeolem pod nowe regiony
  • podpięcie spawnerów w Garth pod nowe regiony
  • usunięcie błędnie wpisanego czaru Wir Śmierci, który pojawiał się czarach Barda w LootPack
  • dodano brakujący wpis w kodzie Starożytnego Żuka Runicznego, który powodował brak artefaktów
  • poprawki w mapie (by anik)
  • aktualizacja spisu artefaktów z map w sezonie letnim na WWW
  • podział Leża Ognistych Smokow na nowe podregiony i wpięcie ich w drop pieczęci Skrzyni Chaosu
  • podział Loen Torech na regiony pod system gradacji mobów na ServUO