Rasy

TAMAEL

Tamael jest rasą uniwersalną, możliwą do odgrywania w dowolny sposób. Nie charakteryzuje się konkretnymi wierzeniami oraz przynależnościami do grup społecznych. Daje ona możliwość stworzenia postaci o dowolnym zachowaniu czy poglądach mieszczących sie w ramach klimatu Nelderim. Mimo ich historii nikt nie narzuca konkretnych zachowań pozostawiając pełen wachlarz możliwości. Ludzie z dolin są najbardziej otwartą na wszelkie zmiany rasą w świecie Nelderim, więc z czasem stali się też grupą najbardziej różnorodną w zwyczajach, wierzeniach i wyglądzie jak i najliczniejszą.

Stosunki międzyrasowe (niekonieczne dla poszczególnych jednostek, ogólnie przyjęte normy):
Jarlingowie – neutralny/przyjazny
Krasnoludy – neutralny/przyjazny
Naurowie – wrogi
Elfy – neutralny/wrogi
Drowy – nienawiść

ssss

JARLING

Jarlingowie inaczej mówiąc ludzie z północy niegdyś zamieszkiwali ziemię należące do Garlan. W ich żyłach płynie krew nieustraszonych wojowników a lud ten przez setki lat do perfekcji wykształcił kunszt rzemieślniczy, głównie w aspekcie zbrojeniowym. Przez tysiąclecia zamieszkiwali skute lodem tereny, które wykształciły w nich hart ducha oraz wolę przetrwania w ciężkich warunkach. Z natury są nieustraszeni, nieugięci, twardo stąpają po ziemi oraz nie znają słowa strach. Niemniej niźli krasnoludy lubują się w brodach, jednak dbają również o swe blond włosy. Do walki umiłowali sobie topory oraz miecze wszak nie brak również walczących obuchem lub łuczników, choć niektórzy konserwatywni Jarlingowie mogą uważać je za gorszy wybór. Nie parają się szermierką, zgodnie zwą szpady wykałaczkami, potępiają również skrytobójstwo ponieważ prawdziwy Jarling spogląda wrogowi w oczy po czym spija krew z jego czaszki. Nie praktykują zazwyczaj, żadnego rodzaju magii, choć niektórzy przychylnie spoglądają na wygody jakie oferują. Zdarzają się jednostki z większym magicznym talentem, którzy wśród swych pobratymców zwani są wyroczniami. Wielu Jarlingów to grubiańskie zachlejmordy, lecz czasem zdarzają się bardziej ułożone jednostki. Bywają impulsywni, ciężko kontrolować im własne emocje. Często pierwej czynią, później myślą. Wielu Jarlingów oddaje cześć Panu lub Śmierci. Kult Matki wśród Jarlingów jest znikomy i często spotkałby się z krytyką czy wyśmianiem.

Stosunki międzyrasowe:
Tamaelowie – neutralny/przyjazny
Krasnoludy – neutralny/wrogi
Naurowie – wrogi
Elfy – neutralny/wrogi
Drowy – nienawiść

ssss

KRASNOLUD

Jedna z trzech pierwotnych ras Nelderim. Stworzeni przez Pana z ognia i ziemi. Niegdyś zamieszkiwali górskie rejony walcząc ze smokami, stąd ich wrogość do tych stworzeń. Za boga umiłowali Pana, ich stwórcę, choć niektórzy bardziej waleczni przychylają się ku Śmierci. Przed wielką wojną Nelderim, dzielili się na dwa klany: Czarno oraz Czerwonobrodych. Pierwsi zajmowali się wojaczką natomiast drudzy perfekcyjnie opanowali wszelkie tajniki rzemiosł różnorakich. Gdy wojna dobiegła końca oba klany zmuszone były połączyć się. Krasnoludy z reguły uchodzą za wulgarne o bardzo skrajnych zachowaniach. Pozostawiamy graczom pewną swobodę w ich odgrywaniu. Nie brakuje w świecie Nelderim wiecznie pijanych, awanturniczych krasnoludów jak i również pragnących złota i bogactw. Ich umiłowanymi broniami są ciężkie topory czy obuchy, rzadziej miecze czy szable. Za broń dystansową uznają jedynie kusze, ponieważ łuki są dla nich zbyt nieporęczne a dodatkowo prześmiewczo uznają je za broń elfów. Lubują się również w ciężkich pancerzach a ich wyroby rzemieślnicze cieszą się uznaniem w całym Nelderim. Krasnoludzkie kobiety widywana są bardzo rzadko ponieważ uznają oni, że ich powinnością jest zajmowanie się domem.

Stosunki międzyrasowe:
Tamaelowie – neutralny/przyjazny
Jarlingowie – neutralny/wrogi
Naurowie – neutralny
Elfy – nieprzyjazny/wrogi
Drowy – nienawiść

sssss

MROCZNY ELF

Od zawsze porządek zmaga się z chaosem. W najdawniejszych dziejach kult Śmierci był znikomy, a figlarna i kapryśna Bogini tkwiła w zapomnieniu. Pierwotne ludy czciły swych stworzycieli, Pana i Matkę, Śmierci natomiast obawiano się, nie prosząc o protekcję.

W pierwszej erze znudzony dotychczasową egzystencją w Vaas Eger tłum młodych elfów tłumnie ruszył za głoszącą chwałę zapomnianej bogini, herezję kultu Śmierci Loethe, która została nowym prorokiem. Owa herezja szybko została stłumiona, a samą winowajczynię podstępem schwytano i uwięziono, skazując następnie na wygnanie, którego dotrzymała. Ci zaś, którzy podążyli drogą jej proroctwa, zniknęli z zasięgu legend pierwszej ery, a ich dalsze losy znane są nam dzięki spisom ówczesnych, później zwanych mrocznymi elfami. Loethe i jej wyznawcy zaszyli się w podziemnym świecie zwanym Podmrokiem gdzie przez setki lat doskonalili swoje przystosowanie do życia w podłych warunkach, wypierając z siebie wszelkie uczucia, zastępując je instynktem. Ich zbójecka egzystencja trwałaby zapewne w najlepsze – pasożytnicze życie, żerujące na dobrodziejstwach znalezionych na powierzchni. Druga era przyniosła jednak kataklizm i pożogę zesłaną na Vaas, w wyniku czego ich podziemna kraina jak i miasto w Podmroku zostały zasypane, więżąc ich na setki lat. Wiele podań mówi o roku 1000 przed Imperium jako dacie pojawienie się drowów na powierzchni. Ci zaś byli wygnańcami, sprzeniewierzonymi kultowi Loethe i matriarchatu, o bladociemnej lub ciemnej karnacji, odporni na żółtą gorączkę panującą na pustyni, prędko  zbudowali swe miasto na palących piaskach Lahlith siłą niewolników. Mieszając się z rasą ludzką zagubili swój pierwiastek,  przekształcając się stopniowo w bliższe ludziom istoty, zwane Naurami. Wróćmy lecz do tych, którzy pozostali w Podmroku. Mroczne elfy przez stulecia nękały naziemne ludy, bogacąc się i rozwijając swą potęgę. Wieki życia w izolacji i mroku wykształciły w nich łowiecki, zabójczy instynkt, niesamowity spryt i wolę przetrwania. Wyzute z uczuć, żyjące dla własnych interesów i korzyści, trzymane twardą ręką matriarchatu i podporządkowujące się panującej hierarchii, okazywały pozorny szacunek podsycony strachem wyższym w hierarchi. Zaczęły skupiać się w domy, te zaś konkurowały między sobą o władzę w Podmroku pod wodzą swych Matron. Jak wszystkie rasy, na przestrzeni wieków zmieniły swoje zwyczaje i obyczaje, które nieco różnią się od pierwotnych. Czczą prorokinię Loethe na równi ze Śmiercią, a nawet utożsamiają ją z jej wcieleniem. Świętością są również pająki, jej symbol i przybrane wcielenie. Podmrok wszak pełen był pajęczaków, a liczne arachy ogromne niczym bestie budziły strach, który prędko przekuto w szacunek, wznosząc je ku boskości. Słuchy o drowach zanikły wraz z początkiem Wielkiej Wojny, a Podmrok ponownie spoczął pod gruzami, owiany mrokami tajemnicy…

Gajusz z Orod

ssss

Drowy nie są zdolne do okazywanie uczuć – tych, które inne rasy mogą uznawać za pozytywne jak miłość, współczucie czy chociażby litość. W ich naturze zakorzeniony jest strach przed nieznanym, dla innych potrafią okazywać szacunek tylko podsycony strachem lub nienawiść, a nawet niesmak i obrzydzenie, wszak nie czują lęku przed znienawidzonym ani nie nienawidzą tych, których się lękają. Czują za to wyższość nad innymi rasami i nienasycone obrzydzenie do inności. Nie stronią również od wywyższania się nad niżej osadzonymi w hierarchii, a największą satysfakcję sprawia im gnębienie, poniżanie i okaleczanie tych, którzy są niezrzeszeni do domów, traktując ich z pogardą. Wszak użyteczni są tylko Ci, którzy mogą wnieść coś do potęgi domu. Aby drow był godny zrzeszenia, należy pierwej zmieszać go z błotem, by na nowo móc go ulepić niczym z gliny. Znienawidzoną rasą dla drowów są elfy, które darzą bezgraniczną pogardą. Gdy drow z takich czy innych powodów zmuszony jest do współpracy z innymi rasami, robi to tylko dla własnej korzyści, wykazując przy tym niesmak i wywyższając się nad pozostałymi stawia twardo na swoim, często próbując również wykiwać pozostałych. Życie w Podmroku nauczyło ich sprytu i wykorzystywania okazji, nie kierują się honorem, a własną korzyścią i wolą przetrwania, skłaniają się do stosowania sztuczek i oszustw przy każdej możliwej okazji.          

Charakter

            Podstawowymi cechami ich charakteru są okrucieństwo, spryt, odwaga, przebiegłość, fanatyzm, niezaspokojona żądza władzy i krwi. Ponadto samowystarczalność, dyscyplina, dążenie do doskonałości, narcyzm, zawiść, zazdrość oraz mściwość.

Hierarchia

            W matriarchalnym społeczeństwie (władza kobiet i wyższość nad samcami) na szczycie stoi wybrana przez Loethe – Arcymatrona, zaraz za nią władzę sprawują Matrony i Arcykapłanki, poniżej stoją Kapłanki Loethe, następnie na równi znajdują się członkinie domów z fechmistrzami (najwyższe stanowisko dzierżone przez mężczyzn), później w stopniach drabiny zasiadają wojownicy, pozostawiając na końcu rozrodcze kobiety, mężczyzn zrzeszonych w domach  kończąc na niezrzeszonych.

Stosunki między drowami

            Postawieni niżej w drabinie wpływów okazują podsycony bojaźnią pozorny szacunek, lękając się mocy sprawczej przełożonych. Wpływowe drowy i te postawione wyżej nie poważają podwładnych niejednokrotnie dopuszczając się obelg, okaleczeń i ośmieszania. Za zuchwałość niszy społecznej grozi publiczna chłosta, okaleczanie lub wygnanie a według legend nawet  zmiana w dridera – pół drowa, pół pająka. To samo tyczy się zdrajców matriarchatu.

Stosunki międzyrasowe

Jarlingowie – pogarda/nienawiść

Tamaelowie – pogarda/nienawiść

Nomadowie – permanentna wrogość/nienawiść

Elfy – permanentna wrogość/całkowity brak możliwość porozumienia

Krasnoludy – pogarda/nienawiść

Umiejętności i czynności zakazane:

Magia natury, druidyzm, oswajanie pająków, zabijanie świętych stworzeń.

Informacje odnośnie rasy

            Świat Nelderim wiąże ze sobą ogromne możliwości eksploracyjne i umożliwia grę w Ultimę Online w najlepszym wydaniu za pośrednictwem wielu ras. Mroczne Elfy są rasą wymagającą od rozpoczynającego swoją przygodę znajomości uniwersum oraz zawartych tutaj informacji. Ponadto rasa ta jest prowadzona z dużym naciskiem na klimat i odgrywanie swojej postaci w należyty sposób. Ocenie podlega umiejętność rozgraniczania postaci jako osobnych tworów, a dodatkowo wymaga stosownego, poprawnego względem regulaminu opisu postaci jak i jej historii, celów i dążeń nakreślonych przed rozpoczęciem rozgrywki. Każdy młody drow podlegać będzie opinii mistrzów gry i współgraczy rasy,  nieprzyjęte do grona prawowitych drowów osoby zostaną odesłane do komnaty stworzenia z koniecznością zmiany rasy.

Drowy nie posługują się na ogół językiem powszechnym, toteż, mogą porozumiewać się jedynie w swym własnym języku. Inne rasy, bez uprzedniego dogłębnego studiowania go, nie są w stanie przeprowadzić rozmowy z Drowem.

DROWIE ZWROTY NA SERWERZE:

źródła: źródła: https://pl.pinterest.com/pin/47358233562466835 ; https://pl.pinterest.com/pin/649151733778978623 ; https://pl.pinterest.com/pin/649151733778978644/

DeviantArt