Mini-update

  • naprawiono Umiejętności Specjalne barda (obecnie będą brać pod uwagę 1 z 3 umiejętności: Uspokajanie, Prowokacja, Dezorientacja, tak jak to początkowo miało mieć miejsce)
  • naprawiono czar Przywołanie Wierzchowca w Umiejętnościach Specjalnych Strażnika Lasu
  • zwiększono delay Większej Mikstury Obezwładnienia z 10 sek na 30 sek
  • dodano do WWW opis systemu Aren