Paczka zmian i poprawek

– Udostępniono elfie fryzury dla elfów i drowów

– Naprawiono wpływ właściowści “Zwiększenie Obrażeń czarów” na obrażenia czaru Poison Strike

– Naprawiono drop artefaktów z Elghina i custom champów

– Naprawiono freeze serwera przy usuwaniu domów miejskich

– Poprawiono działanie specjala Whirlwind Attack

– Dodano Skopriona Królweskiego i Chimerę do slayer group

– Dodano tłumaczenia w oryginalnych questach

– Dodano 3 nowe autoquesty (Czytaj więcej)