Paczka poprawek

  • poprawiono błędy w regionie Paroxymusa
  • poprawka w NPCach – NPC będą otrzymywać kolor zgodnie swojej rasy
  • dodano serwerowi obsługę ósmej postaci
  • dodano Pack Instinct do przywołańców nekromanckich z Tworzenia Nekromanckich Przywołańców
  • przepisano i zoptymalizowano kod Zakrwawionych Bandaży
  • poprawiono NPC Żebrak
  • naprawiono buga w losowaniu nagrody w Zwojach Nagrody (uprzednio można było zabrać nagrodę przed akceptacją losowania i powtórzyć losowanie, i otrzymać nagrodę ponownie)
  • poprawiono teleporty w noob dungu w Noamuth Quortek
  • usunięto narzędzie dla GM – UO Architekt (w przyszłości zostaje ono zastąpione innym, wbudowanym już w ServUO, natywnym dekoratorem)
  • dokonano pomniejszych optymalizacji kodu serwera