Paczka zmian i poprawek

  • zwiększono ilość żywiołaków w Jaskini Błysków kosztem ilości kolosów
  • dodano animację z ServUO do specjala Force Of Nature
  • naprawiono system turniejów, by nie wyrzucał graczy przy nieparzystych liczbach zgłoszonych
  • ulepszono efekt graficzny palenia tytoniu
  • dodano nowy tytoń: bagienne ziele
  • dodano system nawozów – produkcja nawozu z łajna zwierząt hodowlanych (kura, byk, krowa, gaman, świnia)
  • dodano przedmioty potrzebne do zbierania łajna do menu wyrobów majstra oraz listy przedmiotów sprzedawanych przez NPC zielarz
  • zaktualizowano wpis Zielarstwo na WWW (czytaj więcej)
  • pomniejsze poprawki mapy

Należy zaktualizować pliki za pomocą NelderimLauncher.exe – w razie problemów z odpaleniem gry, należy odpalić Launcher ponownie, zobaczyć jakie pliki każe nam znów aktualizować, usunąć je i ponownie włączyć Launcher i zaktualizować pliki