Paczka poprawek i zmian

 • poprawiono CastSkill w czarze Spring Of Life [Magia Natury]
 • wprowadzono poprawki w systemie turniejów (poprawiono losowanie par do walki)
 • zmiana w nagrodach za zlecenia kowalskie: otrzymamy sztaby w ilości 10 zamiast kilofa
 • wprowadzono zmianę, która powoduje, że zwierzęta wypuszczone w domku nie będą znikać po 20h
 • naprawiono kierunek drzwi SlowDoor
 • poprawiono strażników u Drowów i ich reakcje na pająki
 • wprowadzono poprawki na fajki i produkcję tytoniu za pomocą Alchemii (tytonie nie były wykrywane przez żadne z powyższych)
 • dodanie dunga Velkyn Ato do regionów
 • poprawiono wpis o Królowej Wróżek na WWW (czytaj więcej)
 • dodano wpis o nowym minibossie – Niecna Księga Zaklęć – na WWW (czytaj więcej)
 • znerfiono obrażenia oraz maksymalną manę Niecnej Księgi Zaklęć
 • wyłączono Karawany w celu zmniejszenia obciążenia serwera
 • spawnery w miastach zawierające ptaszki przestawione zostały na SmartSpawning True
 • dokonano czyszczenie niepotrzebnych spawnerów questowych/eventowych