Paczka zmian i poprawek

  • poprawiono czas spawnera Saraga Awatara/Saraga
  • poprawiono spawnery w regionie Ognistych Smoków
  • wprowadzono poprawki błędnego tempa spawnu w dungu u Szeola skutkującego zbyt małą ilością potworów
  • poprawiono spawnery w Garth
  • poprawiono spawnery w dungu u Gorogona
  • poprawiono nazwy zwłok mini-bossa Imiennego Smoka, by odróżniały się od zwykłego smoka
  • naprawiono kamienne płyt podłogowych
  • naprawiono stackowanie się grzybów
  • wprowadzono 3,5 sekundy opóźnienia między użyciami mikstury ekslpozji

Należy dokonać aktualizacji plików za pomocą NelderimLauncher.exe