Kolejna paczka poprawek i zmian

  • dokonano aktualizacji grafiki prezentującej szaty bóstw dostępne za PDki na WWW (czytaj dalej)
  • zmodyfikowano skrzynki do ćwiczenia Otwierania Zamków, które można znaleźć w Tasadnorze, Garlan i Noamuth Quortek – zamiast jednej są trzy, z rożnymi przedziałami trudności
  • usunięto ze świata większość pojemników które miały “pustą nazwę (pozostałości po starych szukajkach)
  • Zhoaminth – zapomniane zło otrzymał nową mechanikę – należy wybić wszystkie stwory, by się pojawił (czytaj dalej)
  • włączono sezon letni artefaktów (czytaj dalej)