Paczka zmian i poprawek

 • aktualizacja regionu oraz spawnerów w Wulkanie w celu usprawnienia rozkładu potworów w lochu [dodaliśmy regiony Entrance na wejście, by potwory nie pojawiały się na wejściu, dodaliśmy region Boss, by potwory nie pojawiały się przy bossie, ominęliśmy lawę i puste fragmenty mapy, by zmniejszyć szansę na błąd w spawnie potwora] (do dalszych testów)
 • dodano hodowlę grzybów w zielarstwie
 • dokonano poprawki konopi, która błędnie dawała włókna jedwabne
 • umożliwiono zbieranie resetów Łukmistrza od 0,1 poziomu umiejętności
 • dodano poprawkę w funkcji wybierającej cele ataków obszarowych
 • naprawiono SlowDoor (do questów)
 • nie będzie można używać translokacji w regionach DungeonRegion zamiast samych regionów bez translokacji
 • obszarowe obrażenia broni nie będą wyświetlać efektu graficznego nad ukrytą postacią
 • aktualizacja regionów w komnatach strażników w Leżu Lodowego Smoka [moby nie będą pojawiać się w tych komnatach]
 • NPC weterynarz będzie pobierał złoto z plecaka, jeśli mamy przy sobie przynajmniej 5000
 • dodano fix na armaty (nie będzie dało się jej komuś zwinąć)
 • znerfiono moba Dziwny Twór Wragny
 • dodano możliwość zakupu szczepek ziół u NPC Zielarz
 • zmieniono cenu ziół u wszystkich NPC
 • dokonano małych poprawkek w nazwach klopsików
 • dodano miejsca na kupców przy fontannie w Ferion
 • poprawiono spawnery w Jaskini Lśniącego Wysięku
 • poprawiono spawnery w Posterunku Gagaak
 • poprawiono rodzimą lokalizację Saraga – przedwiecznego nieumarłego, by nie kierował się zawsze w stronę spawnera położonego w innym lochu
 • zmieniono DoomSpawner na XMLspawner z sekwencją na bossie w Saew LV3
 • usunięto drzwi na LV 3 w Saew
 • zmieniono strażników w Saew na LV 3
 • dodano ściany w dungu Velkyn Ato ułatwiających walkę
 • dodano poprawki wizualne na mapie lochu lodowych smoków
 • naprawiono błąd z blokowaniem dostępu postaci do lochu Królowej Wróżek
 • zmiana ceny za języki za PD (czytaj więcej)

Należy dokonać aktualizacji plików za pomocą NelderimLauncher.exe


Odbył się konkurs na księgę teologiczną:

 1. Miejsce zajął Hartownik, który otrzymał płaszcz akolity wiary jaką opisał.
 2. Miejsce exeqo Anik i Kierownik. Uczestnicy dostali w nagrodę zwoje RS oraz decory biblioteczne. Księgi napisane przez Kierownika i Hartownika trafiają do biblioteki elfów, a księgi autorstwa Anika do biblioteki drowów.