Uspokajanie

Uspokajanie to talent królów i wiodących polityków. Pozwala spróbować, przy odrobinie szczęścia i talentu muzycznego, uspokoić walczące istoty znajdujące się w okolicy.

Wymagane przedmioty

Instrumenty muzyczne – W rękach utalentowanego barda

mogą stać się straszliwą bronią.


Sprzedawane przez: Majsterkowicza, Cieślę, Barda

Wytwarzane: Przy użyciu umiejętności Stolarstwo*.

*Aby stolarz mógł zrobić instrumenty muzyczne musi posiadać umiejętność Kunszt Muzyczny na poziomie 45.0 lub więcej.

Używanie umiejętności

Uspokajania można używać w dwojaki sposób. Można uspokajać wybrane cele bądź wszystkie znajdujące się w okolicy.

Tryb normalny używa umiejętności do próby zatrzymania wszelkich walk w najbliższej okolicy.
Aby spróbować uspokoić więcej celów należy wybrać umiejętność upokajanie a następnie wskazać siebie.
Jeśli próba się powiedzie, walka tocząca się w okolicy zostanie zatrzymana na pewien czas. Powodzenie zależy nie tylko od umiejętności posługiwania się uspokajającym głosem, lecz także od talentu w Kunszcie Muzycznym.
Tryb celowy służy do skłonienia konkretnej istoty do zaprzestania walki.
Aby podjąć próbę uspokojenia konkretnego stworzenia, należy wybrać tą umiejętność a następnie wskazać stworzenie.
Jeśli próba się powiedzie stworzenie zaprzestanie walki. Efekt Uspokajania może być wielokrotny, uzależniony jest jednak od umiejętności barda i odporności stwora. Z upływem czasu efekt ten jest coraz słabszy, tak więc ostatecznie istota przełamie go, niezależnie od umiejętności barda czy też niskiej odporności własnej.
Uspokajanie nie gwarantuje braku odwetu od potwora, ale czyni go zdecydowanie łatwiejszym do pokonania.
Jeśli ostatnio używany był jakiś instrument muzyczny i pozostaje on wciąż w plecaku, zostanie on użyty automatycznie przy kolejnej próbie Uspokajania. Jeśli chcemy zmienić instrument, należy kliknąć dwukrotnie na tym, którego chcemy użyć.
Zasięg umiejętności z każdym 15% wzrostem Uspokajania rośnie o 1 pole i maksymalnie wynosi 8 pól. Bard musi znajdować się w zasięgu celu, aby użyć umiejętności. Musi również pozostać w tym zasięgu żywy, aż do zakończenia działania efektu. Ukrycie się barda nie przerywa efektu działania umiejętności.

Nauka
Nauczyciele:
Bard