Redukcja spadków staminy

Jakie mamy pancerze?

materiałowe2
skórzane / leśne4
skórzane utwardzane / leśne wzmocnione5
kościane6
pierścieniowe7
kolcze8
płytowe / inkrustowane10
smocze12
hełmy metalowe7
TYP PANCERZA% REDUKOWANEJ STAMINY ZA CZĘŚĆ PANCERZA

Wzór na obliczenie ile staminy stracimy “na golasa”:

( OBRAŻENIA * ( 100 / MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW ŻYCIA ) * ( MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW STAMINY / 100 ) ) -5 = SUMA ODEJMOWANEJ STAMINY

Wzór na obliczenie ile staminy stracimy w pancerzu:

SUMA ODEJMOWANEJ STAMINY * ( 1 - SUMA % REDUKCJI PANCERZA )

Więc:

Przy obrażeniach 5 i posiadanej sumie życia 101 oraz staminy 104, takie obrażenia zabierają nam 0,15 staminy. Po założeniu pełnego kompletu, który maksymalnie potrafi obniżyć 70% to utrata staminy wynosi 0,04.

Zaś przy obrażeniach za 100 przy tej samej liczbie punktów życia i staminy, utrata ta jest równa 97,97 staminy. Po redukcji o 70% możemy uzyskać spadek o jedyne 29,39 punktów staminy.