Królestwo Geriadoru

Królestwo Geriadoru (jarl. Geriadorkingeriget, Kingeriget Geriador, Geriador) – państwo jarlingów na północy, obejmujące swoim zasięgiem cały Helegeriador aż do Zimnego Potoku na południu.

Nowo powstałe Królestwo Geriadoru odwołuje się do przedapokaliptycznego państwa o tej samej nazwie, które wyodrębniło się z Imperium i stało w opozycji do Cesarstwa, a które swoje korzenie miało jeszcze w starożytnym jarlacie.

Stolicą Geriadoru było i jest miasto Garlan.

Państwo jarlingów proklamowane zostało 1 listopada 1610 [18 maja 2021] po odbiciu miasta Garlan z rąk potworów i bandytów przez jarlingów z gildii Synowie Północy oraz Stygger fra Norslund. Jarlingowie uciekli na północ przed prześladowaniami ze strony totalitarnego Państwa Tasandorskiego.

Geriador, w przeciwieństwie do Tasandory, posiada zdecentralizowaną władzę, gwarantującą wolność i opiekę wszystkim bez względu na rasę i wyznanie. Władzę sprawuje Król wraz z Kanclerzamim, a wszystkim zaś podlegają Jarlowie.

Oficjalną barwą Geriadoru jest tzw. płomienny brąz. Przedzielony białym pasem, stanowi chorągiew królewską.