Zmiany na dzis

  • naprawiono czary Mnicha
  • poprawiono nazwy klopsików
  • Herdeizm otrzymał dodatkowy wymagany skill – Anatomia
  • wyłączono możliwość otrzymania srebrników ze zwojów nagrody
  • dodano pigment z kolorem takim jak szata Tasandorska w Duszy miasta za punkty poświęcenia
  • poprawiono wyświetlanie nazwy Wioska Drowów
  • naprawiono atakowanie petów Drowów
  • poprawiono Skorpiona Królewskiego
  • dodano rurę do wydmuchiwania szkła do menu wyrobów majstra